Nok et år skal Oppland Arbeiderblad åpne lommeboka og gi støtte til de som trenger det, for å stimulere til aktivitet og sosiale tilbud. Totalt skal det deles ut 750.000 kroner i 2023, akkurat slik som det ble gjort årene før.

OA deler ut pengene i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og Amedia.

– Vi tror og håper at dette er verdifulle tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som trenger det. Vi har hatt veldig stor pågang de tidligere årene, og vil tro at også mange kaster seg på nå innen 1. mars, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Erik Sønstelie.

25 millioner

Som viktige samfunnsinstitusjoner vil OA bidra til å skape gode lokalsamfunn. Slik er vi med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet, og er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt område. Derfor inviteres lokale lag og foreninger til å søke Amedias aviser om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Det er fjerde år på rad OA og resten av Amedias aviser over hele landet skal dele ut midler til gode og spennende formål. Til sammen er det satt av 25 millioner kroner, og det har tidligere år vært stor interesse for ordningen.

Vurderingskriterier OA-tildelinger

  • Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.
  • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.
  • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • I de tilfellene der flere av avisene dekker et aktuelt område, kan et tiltak bare søke støtte fra én avis. Aviser i slike områder må holde kontakt og koordinere tildelingen seg imellom.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen som er «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

I 2022 var det Gjøvik skiklubbs arbeid i Hovdebakken, nærmiljøanlegg i Enge Store grendelag, skileikområde i Skrautvål, materialer til hoppbakke i Kolbu, rørklokker til Eina musikkforening, utemøbler til Ungdommens Hus i Søndre Land, kostymer og utstyr til Musicals i Gjøvik, utstyr til Gjøvik klatreklubb og utstyr til Skreia Raceway som fikk penger.

Dette skjer

Etter at ditt lag, forening eller organisasjon har sendt søknaden via denne søknadsportalen, er det en lokal jury med ekstern hjelp, som Oppland Arbeiderblad har satt sammen, som går gjennom søknadene og vurderer om innholdet tilfredsstiller kriteriene.

Deretter skal juryen bestemme hvem som får.

– Vi er veldig glade og stolte over å få muligheten til å dele ut nok en gang. Penger kan definitivt bidra til at aktivitet fortsetter, at det utvikles fellesskap og at lokalsamfunnet i Vestoppland våre styrkes. OAs visjon er å bidra til at Vestoppland blir et bedre sted å leve. Det mener vi dette kan bidra til, sier Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad.

Etter søknadsfristens utløp 1. mars, vil det ta en liten stund før det offentliggjøres hvem som får penger. De vil bli kontaktet og OA vil naturligvis også omtale noen av tiltakene.