Et av forslagene er etter det OA forstår å lønne en veterinær som kan reise rundt i landet for å drive opplæring, kvalitetssikring og kontroll ved lokalavdelingene.

Tiltaket skal være ett av flere som ledelsen i Dyrebeskyttelsen Norge kommer med i kjølvannet av «Gjøvik-saken».

Legges ned

Dyrebeskyttelsen gikk på landsmøtet ved Gardermoen lørdag inn for å avvikle avdelingen ved Mjøsa. Det skjer etter at lederen i desember ble pågrepet og siktet for grove brudd på dyrevelferdsloven.

64 katter er døde og et ukjent antall katter omplassert etter politiet og Mattilsynets aksjon.

Leder Åshild Roaldset har til OA sagt at det kan være at noen midler blir øremerket det videre dyrevernet i distriktet.

Men nedleggelsen innebærer at alle midlene i en nedlagt avdeling tilfaller organisasjonen sentralt.

Dermed kan man også omdisponere midler - blant annet til mer forebygging og bedre kontrollmekanismer i organisasjonen.

I forkant av landsmøtet har det også vært tanker om at lokalavdelingene skal kontrollere hverandre og rapportere inn til Dyrebeskyttelsen sentralt. Videre har man foreslått bedre registrering og kontroll med alle fosterhjem for dyr.

Hva som blir de endelige tiltakene avgjøres på Gardermoen søndag.

Gjøvik må betale på grunn av tragedien?

Det har vært vanskelig å få noen til å kommentere det som skjer rundt den landsdekkende dyrevernsorganisasjonen på Gardermoen i helgen..

Verken styreleder, daglig leder eller andre har så langt i landsmøtet har gitt intervjuer eller svart på spørsmål om hva som drøftes og vedtas på møtet.

Daglig leder Åshild Roaldset har sagt at hun vil være disponibel for å snakke med OA på et ikke nærmere spesifisert tidspunkt etter landsmøtet.

Avtroppende styreleder Bård Kirkeeng har opplyst at OA også vil få tilgang til protokollen fra møtet.

Les også

Tragedien som rammet Dyrebeskyttelsen

Dyrebeskyttelsen har 27 avdelinger og 9000 medlemmer over store deler av landet. Organisasjonen har i mange sammenhenger vært en viktig samarbeidspartner for Mattilsynet, spesielt i katte-saker.

Årlig får organisasjonen inn millionbeløp i støtte.

Det er en oppfatning i og rundt Dyrebeskyttelsen at tragedien som rammet Gjøvik- og Toten-avdelingen har utfordret tilliten organisasjonen har. Flere har på landsmøtet snakket om behovet for å gjenopprette tilliten både hos publikum og myndigheter.

Mattilsynet har satt krav til organisasjonen for å starte opp igjen i Gjøvik-regionen.

Reaksjoner i sosiale medier

I OAs kommentarfelt og i sosiale medier har organisasjonen også fått til dels skarp kritikk. Det er blitt distribuert informasjon om hvordan man kan få endret hvilken forening som skal få tipperes grasrotandeler.

Det reageres på at Gjøvik-avdelingen som sådan straffes for det Dyrebeskyttelsen selv har sagt har vært tillitsbrudd fra enkeltpersoner.

- Pengene bør stå på en konto til det blir etablert et nytt tilbud på Gjøvik/Toten. Det vil koste å starte opp på nytt. det er ingen grunn til at dyrebeskyttelsen sentralt skal ta penger som er samla inn lokalt, het det i et innlegg lørdag.

- Det er andre seriøse dyreorganisasjoner som vil drive. Da må pengene som vi har samla inn lokalt tilhøre her, sa en annen.

Det ble i sosiale medier også pekt på at organisasjoner som Pus Hadeland og Dyrebeskyttelsen Hadeland gjør et godt arbeid.

Etter tragedien har flere søsteravdelinger gjort en betydelig innsats i å ta i mot dyr fra Gjøvik og Toten.

Mange av de 31 dyrene som ble hentet ut av lokalavdelingen, ble plassert i Lilllehammer- og Hedmarkavdelingen av Dyrebeskyttelsen. Det er ukjent for OA om det er en av disse eller foreningene sammen som får oppfølgingen av Gjøvik og Toten-området fremover.

OA presiserer: I kjølvannet av vår dekning av skandalen i Dyrebeskyttelsen Gjøvik og Toten har vi betalt et midlertidig medlemskap i foreningen. Dette har vi gjort utelukkende som en del av vårt journalistiske arbeid og som et forsøk på å få slippe inn på landsmøtet

OA venter fortsatt på innsyn – tre måneder etter at kattetragedien ble avslørt