Etter det OA erfarer er minst to lokale kvinner klare som statssekretærer i den nye regjeringen.

Kjersti Bjørnstad blir statssekretær i kommunaldepartementet. Hun er leder for Oppland Senterparti og har den siste tiden fungert som varaordfører i Gjøvik kommune.

Kjersti Bjørnstad (Sp) blir etter det OA erfarer presentert som statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet når Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterer sine statsråder klokka 12:00 i dag. Oppland Arbeiderblad har ikke lyktes å komme i kontakt med Bjørnstad.

Etter det OA erfarer er også Gry Haugsbakken fra Gran klar som statssekretær. Haugsbakken har jobbet som rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i flere år og hun er også styremedlem i Innlandet Arbeiderparti.

Hun er angivelig klar for kultur og likestillingsdepartementet.

– Jeg har ingen kommentar til det, sier Haugsbakken til OA.

I tillegg til Kjersti Bjørnstad og Gry Haugsbakken er Anne Marte Kolbjørnshus fra Dokka er mangeårig fylkesgruppeleder og kvinnenettverksleder og Guri Bråten markant og respektert eks-ordfører i Østre Toten nevnt som mulige statssekretærer.

OA har fått opplyst fra flere uavhengige hold blir det heller ikke denne gang plass til noen fra Oppland valgkrets i den nye regjeringen.

Men det skal være spilt inn flere sterke navn som man mener kan bekle viktige posisjoner som statssekretærer eller politiske rådgivere.

Endrerud inn

Etter det OA erfarer blir Ingrid Vaag Endrer rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Aud Hove (Sp) fra Skjåk og Ingrid Vaag Endrerud (Ap) fra Gjøvik er navn som trekkes fram som navn som er spilt inn fra Oppland i sentrale posisjoner i regjerings-apparatet.

Hove er i dag fylkesvaraordfører i Innlandet og Endrerud er politisk rådgiver for fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken. Brenna blir kunnskapsminister i den nye regjeringen ledet av Jonas Gahr Støre.

I tillegg har man fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap). som garantert kunne fått en god posisjon i et av departementene, men som etter det OA erfarer har vært innstilt på å fullføre prosjektet han står midt i som Innlandets første fylkesrodfører.

Av andre navn som nevnes i Ap- og Sp-kretser fra Oppland valgkrets er ordfører Torvild Sveen i Gjøvik. Han har stor erfaring både nasjonalt og lokalt, ikke minst som sentral rådgiver for Sps stortingsgruppe, før han ble ordfører.

Samtidig er det slik at man ved regjerings-utnevnelser er forsiktige med å hente ordførere både på fylkes og kommunenivå. Årsaken er at slike utnevnelser kan forrykke viktige lokale posisjoner. Det kan koste dyrt om flaggbæreren byttes ut midt i perioden.

Les også

Høyre i regjering har gjort en forskjell i Oppland

Forut-topp nevnes

Ingunn Trosholmen, Aps ordfører på Lillehammer, Gry Haugsbakken, Gran Aps partiveteran med lang fartstid i ulike sentrale rådgiverposisjoner., og Stian Simensen fra Gjøvik AP er også navn som nevnes som mulige kandidater til å bekle ulike posisjoner i apparatet.

Ytterligere et navn er Ap-leder Ane Tostrud Holte i Lillehammer, som arbeider som internasjonal programkoordinator i FORUT i Gjøvik. I og med at Tore Hagebakken er stortingsveteran som nettopp er gått ut av Stortinget, regnes det som lite sannsynlig at han hentes inn i en statssekretær-rolle. Men Hagebakken har stor erfaring, er bred, og er en kompromissbygger. Foruten lang stortingserfaring har han vært statssekretær.

Les også

Regjeringens jobb er ikke å vinke hjem til sine egne

Robøle populær

I Senterparti-kretser er det de som håper på Sp-bastionen Valdres blir representert. Ikke minst Etnedal-ordfører Linda Mæhlum Robøle holdes som et godt navn, både i Sp og Ap-kretser. Også Vang-ordfører Vidar Elthun (Ap) nevnes overfor OA som et aktuelt navn.

- Selv om det ikke blir statsråder, blir det viktige roller å fylle både i regjeringsapparatet, i komiteer og i partiapparatene framover, sier sentralt plasserte personer i Senterpartiet og Arbeiderpartiet til OA.

Fordi Oppland er et epi-senter for både Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og flere har fremholdt betydningen av å ha folk med geografisk tilhørighet i statsråd-posisjon, blir det nok av mange sett på som en skuffelse at det heller ikke denne gange blir en fra Vestoppland eller Gudbrandsdal med et eget departement i porteføljen.

Aasrud historisk

– Vi har kandidater i begge partier. Det vil nok også komme. Men man bør ikke glemme at Rigmor Aasrud får en av de tyngste og viktigste rollene som parlamentarisk leder for det største regjeringspartiet. Det er nesten en historisk posisjon Rigmor har fått og sier mye om hvordan hun sees på i Arbeiderpartiet og av Jonas, sier en kilde i Innlandet Arbeiderparti til OA.

Vedkommende trekker også frem at man ikke bør kimse av at Oppland har partisekretær-plassen i Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon. Kjersti Stenseng fyller en svært sentral rolle - selv om mange også spådde henne en plass i regjering.

Hedmarks-delen av Innlandet vil trolig notere at den har fått både Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Emilie Enger Mehl (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) med rundt Kongens bord når det første Statsråd settes.

Brødrepar sentrale

I Hedmark er det også en rekke gode statssekretær-navn og aktuelle kandidater i det politiske rådgiverkorpset. Men der er det også i likhet med i Oppland kandidater til viktige komiteverv. Ikke minst vil Per Morten Sandtrøen som er politisk rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum ventelig få en sentral rolle. Broren Nils Kristen Sandtrøen kommer garantert til å få en sentral posisjon i en tung stortingskomite.

Etter det OA erfarer nevnes Marit K. Strand som en sterk og viktig kandidat både til utdanningskomiteen, samferdselskomiteen og kommunalkomiteen. Bengt Fasteraune, som har et langt liv som offiser i Forsvaret bak seg, kan ha håp om utenriks og forsvarskomiteen, men også transport og kommunalkomiteen nevnes som aktuelle komiteer.

I opposisjonen på Stortinget skal for øvrig Frp-veteran Carl I Hagen ha håp om å komme i kontroll og konstitusjonskomiteen. Høyres Kari-Anne Jønnes har en særskilt interesse for utdanning, men kan også bli å finne i nærings eller samferdsel, ifølge OAs kilder.

Les også

Hvor ble Innlandsoffensiven av?