Nytt, stort boligprosjekt på Skreia skal spleise folk fra flere generasjoner

Østre Toten kommune vil invitere med seg profesjonelle boligaktører for å utvikle et boligprosjekt for unge og eldre ved Balke i Skreia sentrum.