Nytt samarbeid strander: – Kan gi dårlig klima og mindre tillit

Det blir ikke noe felles forliksråd i de fem kommunene i Gjøvikregionen. Det kan skade tilliten mellom kommunene.