Som «gammel» snertingdøl har jeg selvsagt fulgt saken om nytt omsorgssenter i mange år og også engasjert meg litt vedr. beliggenheten. Når jeg nå ser i OA at blant annet grunnervervet ikke er i orden og prosjektet allerede er i gang, synes jeg det kan virke noe uansvarlig. Samtidig er det som engang var Snertingdal Kommune sitt flotte Herredshus revet. Etter mitt syn skulle ALDRI Herredshuset vært revet! Herredshuset har en «historie» og i senere år er det også brukt flere millioner på restaurering samtidig som det er brukt noen millioner allerede på prosjektet uten at grunnervervet er i orden.

Etter at jeg overtok Snertingdal Næringssenter i 2003 med lovnad til Næringssenterets eiere at jeg skulle prøve å få til næring/aktivitet på området, så bygde jeg først om tidligere konfeksjonsfabrikk og senere næringsdel for Snertingdal Bruk til midlertidige skolelokaler mens ny flott skole ble bygd. Etterpå ble dette ombygd til nytt helsesenter. Kommunen fikk meget gunstige betingelser på begge disse avtalene. Coop Biri fikk til ny butikk i andre enden av bygget som åpnet i 2007 og med de første to år nærmest gratis leie. Det var da like før det ikke var noen butikker igjen i bygda, men sammen med Coop Biri fikk vi til dette!

Senere kom leiligheter i andre etasje over helsesenter/Coop som ble solgt for kostpris. Med dette samt opprydding på andre deler av tomta, mener jeg at jeg har holdt lovnaden til de gamle eierne.

Delen av tomta mellom gamle orgelfabrikken og «Fina» er blitt tilbudt kommunen for bygging av nytt omsorgssenter. Dette er formidlet til både forrige og nåværende ordfører uten at det virket interessant.

Tomta er leietomt men med helt klare forhold og et omsorgssenter kunne blitt bygd her uten riving av Herredshuset og bruk av dyrket mark. Dette også til meget gunstige betingelser for kommunen. Det ville da også ligget på den siden av veien som jeg mener at kanskje er mest gunstig med tanke på fortau, butikk og alle andre tjenester som er i sentrum, og hadde i tillegg hatt mulighet for ytterligere utvidelser hvis behovet skulle komme i fremtiden. Her ligger også allerede nødvendig infrastruktur på ei tomt som det ikke er nødvendig med utskifting av store mengder masse på.

Jeg har gjennom mange år som utvikler og utbygger satt mange alternativer opp mot hverandre og selvsagt tatt feil beslutninger noen ganger, men har lært av det. I dette tilfellet kunne kanskje kommunen også gjort det. Beliggenheten der det er vedtatt bygget på er fin den, og jeg håper selvsagt dette går i orden nå så snart som mulig til alles beste. Men noen ganger kunne kanskje flere alternativer vært satt opp mot hverandre og fått mer nøyaktige konsekvensutredninger enn det kan virke som her.