Det kommer fram i et seks sider langt brev sendt til skistyret, melder VG. Ifølge avisen ble det datert 4. februar, samme dag som OL-ilden ble tent i Beijing.

Bråthen-leiren kommer med flere innvendinger mot rapporten som et utvalg nylig la fram. Der ble skiforbundets håndtering av konflikten med Bråthen evaluert.

– Det er viktig å gjøre skistyret oppmerksom på at rapporten inneholder feil, og at ordinære regler for behandling for slike saker ikke har blitt fulgt, sier Bråthens advokat Marit Håvemoen til VG.

Hun og kollega Atle Sønsteli Johansen reagerer særlig på mangelen på kontradiksjon. Det vil si at man får svare på anklager mot seg. I brevet blir det hevdet at «de mest elementære regler for rettssikkerhet ved behandling av slike saker er tilsidesatt».

Skal vurdere innspillene

I kritikken av rapporten blir utvalget anklaget for å bruke langt mildere kritikk av skiforbundets feil kontra ord om feil fra de ansatte. Det blir også pekt på at ansatte blir anklaget for å være illojale i en offentlig rapport uten å få svare for seg.

Utvalgets leder Katharina Rise sier til VG at hun ikke vil motta eller svare på kritikken mot arbeidet hun har ledet. Skipresident Erik Røste har lederrolle i skistyret og sier følgende til avisen om siste utvikling i saken:

– Vårt inntrykk er at det er en grundig og detaljert rapport, der alle parter mottar kritikk. Nå skal vi som organisasjon og styre gå inn i de konkrete forslagene til lærings- og forbedringsarbeid. Styret har allerede startet dette arbeidet i samråd med generalsekretæren og hoppkomiteen. Vi skal bruke nødvendig tid på dette, og vil også ta i betraktning innspillene fra Bråthens advokat.

Bråthen er for tiden opptatt med hopplandslaget i OL.

Føljetong

Evalueringsrapporten ble lagt fram 29. januar. Der fikk både skiforbundet og Bråthen skarp kritikk. Rise sa under presentasjonen at NSF-ledelsen burde gjort mer få å unngå at konflikten ble en mediesak.

– Det ble løpende tatt feilaktige beslutninger og avgjørelser som ikke burde vært gjort, sa hun.

I fjor høst var spliden mellom mangeårig hoppsjef Bråthen og Norges Skiforbund en stor medieføljetong. Fra august til oktober fikk den nesten daglig omtale.

Saken tok av da det ble kjent at skiforbundet ville fjerne Bråthen som sportssjef for hopperne. Det var en jobb han hadde hatt på midlertidige kontrakter i 17 år.

Omdømmetap

Striden mellom partene tilspisset seg stadig mer i ukene og månedene som fulgte. Mange i Ski-Norge likte dårlig at saken fikk så mye offentlig oppmerksomhet. De mente det svekket skiforbundets omdømme og kritiserte NSF-ledelsens håndtering.

Mistillit mot skistyret ble et tema i flere skikretser, men det falt bort da Bråthen og skiforbundet 21. oktober ble enige om å fortsette samarbeidet. Løsningen ble at Bråthen gikk over i en mer spisset rolle som landslagssjef. Han ga slipp på flere administrative oppgaver.

Kort tid etter besluttet kretslederne og skistyret å sette ned et utvalg. Det fikk i oppgave å evaluere NSFs saksbehandling og håndtering av mediestormen som oppsto.