Vi inviterer nok en gang lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 1. mars.

Viktig oppgave

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Oppland Arbeiderblad ut 900.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Erik H. Sønstelie i OA.

Tredje året

Dette blir tredje året på rad Oppland Arbeiderblad inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Sønstelie regner med at det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Sønstelie.

Pengestøtten fra OA inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Jury med flere medlemmer

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra OA og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad.

Les også

Derfor deler OA ut 900.000 kroner til lag og foreninger

Mange gode lag

Portalen åpnes for søknader etter 14. januar og da vil det også bli annonsering for ordningen både i OA, sosiale medier og andre kanaler avisen har til rådighet.

- Lykke til med søkeprosessen. Når vi ser alt det fine som er blitt gjort ut av midlene vi har bidratt med i andre prosjekter, gleder vi oss til å se se årets forslag, sier Sønstelie.

- Vi har mange gode initiativ og mange gode lag og organisasjoner i vår region. Derfor er dette en vanskelig, men energigivende juryoppgave, sier Sønstelie.