Dyrest blir det i Midt-Norge onsdag. Mellom klokken 17 og 18 vil strømprisen der ligge på 5,2 kroner per kilowattime (kWh).

I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir prisen 5,045 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 5,17 kroner, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Nå skal det også bli kaldere. Det kan også spille en rolle for strømprisene. Jo lavere temperaturer, dess høyere forbruk, noe som igjen trolig kan få prisene opp.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 6,71 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 6 og 7 på morgenen i Nord-Norge, da på 39,9 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest-, Midt- og Vest-Norge 2,61 kroner.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 5,039 kroner per kWh og 40,01 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på henholdsvis 2,77 kroner per kWh og 36,9 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.