Nå er det opp til politikerne å redde Jobbsjansen

Artikkelen er over 2 år gammel

I fjor startet Gjøvik kommune et prosjekt som skal hjelpe hjemmeværende innvandrerkvinner ut i jobb. Til tross for bred enighet om at prosjektet er meget vellykket, besluttet virksomhetsleder Bjørn Rogstad å avvikle det.