Politikerne i Gjøvik vil ha en vurdering av flere tomtealternativer for nye Biri omsorgssenter.

Det var det bred enighet om da utvalg for helse, omsorg og velferd behandlet saken mandag. Samtlige partier gikk inn for en grundigere vurdering av ulike tomtealternativer, men greide ikke å enes om et felles forslag.

Tverrpolitisk var det likevel enighet om at prosjektgruppas ene forslag til lokalisering – på tomta hvor Furulund alders- og sykehjem i dag ligger – var i tynneste laget.

– Jeg synes det blir en litt snau vurdering fra prosjektgruppa. Dette er en stor og viktig sak for Biri og Gjøvik kommune, og da synes jeg vi skal ta oss litt bedre tid, sa Torvild Sveen (Sp).

Tre alternativer

Varaordføreren hadde i utgangspunktet listet opp fire alternative tomter han ville ha vurdert for lokalisering av det nye senteret.

Ved å trekke det ene tomtealternativet – ei utsiktstomt på Honne – fikk han de rødgrønne med på forslaget. Det ble dermed vedtatt at prosjektgruppa for det nye omsorgssenteret skal komme tilbake til utvalget med en vurdering av tre ulike tomtealternativer.

Den ene tomta, som mange tok til orde for at er den best egnede, er en tomt i området ved Opplysningsvesenets Fonds Prestegårdsskogen og Coop Innlandets eiendom. Denne ligger mellom Coop og Biri ungdomsskole. De to andre alternativene er Gjøvik kommunes eiendom på Sigstadplassen i Biri og ei tomt på samme område som dagens eksisterende Biri omsorgssenter, ved siden av Furulia bokollektiv.

Ingen forsinkelser

Forslaget fra Sveen fikk de rødgrønnes flertall ved at det ble tatt inn et punkt om at vurderingen av nye tomter ikke skal gå på bekostning av ferdigstillelsen av omsorgssenteret. Det ble i vedtaket derfor tatt inn en formulering om at det forutsettes at det nye Biri omsorgssenter skal ferdigstilles i 2018, som planlagt.

Frp, Høyre, Venstre og KrF ville også ha en ny og grundigere vurdering av ulike tomtealternativer. De ville imidlertid også ha med en formulering om at man må utrede en tomteløsning som sikrer oppnåelse av den vedtatte dekningsgraden på 17 prosent av sykehjemsplasser på høyeste omsorgsnivå så raskt som mulig.

– Det hører hjemme i en budsjettdebatt, og ikke her, sa Even Solhaug (Ap), om forslaget som ble nedstemt.