Effektiv rydding langs kraftlinjene

Vokks har hyret inn Heliwest fra Finland for å rydde langs høyspentlinjene i Søndre Land, Nordre Land og Etnedal