Vil utbedre vei med lånte penger

MYE TRAFIKK: ? Mange tunge kjøretøy bruker Tonsåsen. Veien er i teknisk dårlig forfatning, den er smal og svingete og vanskelig å kjøre på dårlig føre, sier Jørand Lunde (H).

MYE TRAFIKK: ? Mange tunge kjøretøy bruker Tonsåsen. Veien er i teknisk dårlig forfatning, den er smal og svingete og vanskelig å kjøre på dårlig føre, sier Jørand Lunde (H).

Artikkelen er over 5 år gammel

Opposisjonen på fylkestinget vil låne 200 millioner for å utbedre Fv33 over Tonsåsen. – Det haster, mener en utålmodig Valdres-trio.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Den tidligere riksveien over Tonsåsen er blitt glemt andunge i veisystemet. For drøyt ti år siden ble den utbedret fra Bjørgo. Seinere ble den bygd ut fra bensinstasjonen ved Flaggfjell og opp til Skartjednet. Men mellom disse to punktene står det igjen mange kilometer med vei som er i ferd med å kjøres i filler.

– Dette kan vi ikke være bekjent av, sier Høyre-politiker Jørand Lunde. Hun har full støtte fra Eivind Brenna (V) og Olaf Nils Diserud (Frp).

– Gir oss ikke

– Vi foreslo dette i fylkestinget før jul, men ble nedstemt. Men vi gir oss ikke, sier de tre.

–Fylkesveiene har stort behov for utbedring. Veien over Tonsåsen burde vært utbygd sammenhengende og det må nå prioriteres. Strekningen over toppen av åsen henger igjen, dette til tross for at den var prioritert allerede i perioden 99–03. Veien har stor trafikkmengde av tyngre kjøretøy og er sykehusveien for Valdres. Derfor vil vi i opposisjonen låne 200 millioner for å utbedre Tonsåsen og den mye omtalte Skåbuvegen, fortsetter de.

– Årsrapporten for fylkesveiene viser mangel på framdrift. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene er beregnet til 1,2 milliarder Disse beregningene innebærer ikke standardhevinger kun vedlikehold.

– Skummel strekning

– Dette er en strekning som har vært dårlig lenge. Derfor burde for lengst vært tatt et helhetlig tak for å utbedre veien over Tonsåsen, sier Eivind Brenna.

Olav Nils Diserud minnes at det allerede i forbindelse med utbyggingene rundt 2000–2001 ble vedtatt at daværende Rv 33 skulle bygges ut sammenhengende over Tonsåsen.

– Det har ikke skjedd, slår han fast.

Alle de tre fylkespolitikerne fra Valdres kjører jevnlig over Tonsåsen. Jørand Lunde opplever det slik:

– Det føles nesten uvirkelig at denne veien skal ha så lav standard. Det er stor trafikk her, og mange vogntog har sin rute over Tonsåsen. Å møte store vogntog på denne veien på høst- og vinterføre er ikke morsomt. Veibanen skrår i alle retninger, og vogntogene krenger hit og dit. Det er nesten umulig å forutse hvor de kommer, sier hun.

– Må låne penger

Eivind Brenna tror det er mulig å få flertall for å låne de nødvendige midlene for å få utbedret Tonsåsen og Skåbuvegen.

– Vi gir oss ikke på dette, selv om vi ble nedstemt. Veien er så dårlig at noe må gjøres, sier Brenna.

– Vi vet at veibygging bare blir dyrere og dyrere. Så det går ikke an å vente med dette, og derfor er lånefinansiering eneste mulighet. Noen bomfinansiering er vi ikke med på, sier den samstemte Valdres-troikaen.

Artikkeltags