Dersom forslaget vedtas, vil regionkoordinator Nils Hesthagen kunne ansette profileringsansvarlig i neste uke. Stillingen har vært lyst ut, og intervjuer av fire aktuelle kandidater er foretatt. Stillingen skal i første omgang være et toårig engasjement.

– Det er viktig at profileringsarbeidet ikke blir et stunt, men gjenstand for hard jobbing over lang tid. Så snart profileringsansvarlig er ansatt, vil det bli laget en handlingsplan for hvordan profileringsarbeidet skal gjennomføres. Dette gjelder både hva som skal profileres, og hvordan. Det vil også bli prioritert å etablere en nettportal for Gjøvikregionen inneværende år, skriver regionkoordinatoren i saksframlegget til regionrådets møte.