Aage Midtbu var leder i Eina bondelag da debatten om veisalt raste tidlig på 90-tallet. I dag er det Åge Martin Kløvrud som leder bondelaget, men han har god hjelp i Midtbu og Leif Strandbakken når de nå skal få nytt liv i diskusjonen. Midtbu sitter i dag i styret i bondelaget, det samme gjør Strandbakken.

– Det er synd vi skal få rett i antakelsene vi hadde for 16 år siden – før veimyndighetene satte i gang med saltingen, sier Aage Midtbu.

– Forringet

Eina bondelag vil først og fremst fronte saken med å argumentere med det de ser og opplever rundt Einafjorden. Området er blitt forringet på grunn av saltingen om vinteren. Saltingen har pågått hver vinter siden februar 1991. Etter pålegg fra Vegdirektoratet startet Vegvesenet i Oppland med salting av Riksveg 4 og E6 for å oppnå bedre og jevnere føreforhold. Veisaltet ble først og fremst tatt i bruk med tanke på alle de utenlandske bilistene som ville besøke fylket under vinter-OL i 1994. Men saltingen opphørte ikke etter OL, til stor fortvilelse for mange.

Bakterielivet

Leder i Eina bondelag, Åge Martin Kløvrud, forteller om stort engasjement blant einaværingene. Det er mange som ser med ergrelse på at det må til salt for å opprettholde en trafikksikker Riksveg 4 vinterstid.

– Salt dreper bakterielivet i jorda, som den er helt avhengig av for å kunne produsere. Grunneiere langs veien ser sviskader på vegetasjon langs riksveien. Prydbusker, bærtre, ja, til og med bjørka, gir tegn på at alt ikke er som det skal. Og avlinger som ligger 10 meter unna veien blir sterkt redusert, forteller Kløvrud.

Han synes det er rart at Einafjorden ikke var tatt med da Norsk institutt for vannforskning i fjor utarbeidet en rapport for Statens vegvesen.

– 18 av 59 undersøkte innsjøer i Sør-Norge har dokumentert stillestående dødt bunnvann som direkte følge av veisaltet. I Canada har de innført totalforbud mot salting på sitt veinett. Her i landet økte de saltingen med 12.000 tonn sist vinter. Totalt forbruk sist vinter var 146.136 tonn. Bare på strekningen Eina–Lygna blir det anslagsvis brukt 300 tonn veisalt per år, hevder Kløvrud.

Mer om saken i lørdagens OA