Oppland SU (Sosialistisk ungdom) hadde årsmøte denne helgen. Grete Noem ble valgt til ny leder etter at Simon Souyris Strumse hadde valgt å trekke seg fra vervet. Det ble også valgt nytt styre og ny nestleder på årsmøtet.

– Dette var et veldig godt årsmøte der vi i hovedsak diskuterte landsmøtesaker. Vi roper ikke alltid hurra for det SV gjør, men vi føler vi blir hørt og at SU påvirker SV, I hvert fall i Oppland, sier den nyvalgte SU-lederen.

Hovedprioriteringer

Under årsmøtet vedtok SU Oppland tre politiske hovedprioriteringer, antirasisme, ungdom og fritid, og ung og arbeid.

– Det er ikke mange som snakker om fritid som politisk område. Vi mener at hva slags fritidstilbud man har, avhenger av hvem som styrer. Ung og arbeid er et annet prioriteringsområde, nettopp fordi så få unge kjenner sine rettigheter i arbeidslivet. Derfor blir de også ofte utnyttet. Dessuten skal vi som organisasjon bli flinkere på saker som kun gjelder Oppland. Vi synes det er viktig at vi er skolerte på dette området, informerer Noem.

Barnekonvensjonen

I tillegg gjorde de vedtak om to uttalelser. Den første uttalelsen retter seg til storting og regjering og deres arbeid med ny utlendingslov. SU ønsker å understreke at hensynet til barn, mindreårige og FNs barnekonvensjon må stå sentralt i utformingen av loven.

Når det gjelder problemer som særlig gjelder kvinner i flyktningpolitikken opplever, påpeker SU at det har vært en større oppmerksomhet rundt slik problematikk. I utkastet til ny utlendingslov er slike hensyn tatt med. SU mener likevel at det trengs sterkere formuleringer om retten til asyl for utsatte grupper.

Oppland SU vil også tillate tagging og lovlige graffitivegger.

– Vi mener det er viktig å ta vare på ungdomskultur og å la ungdom uttrykke seg. Dessuten mener vi at det må være lovlig å tagge i underganger. I utgangspunktet er fotgjengerunderganger triste og grå. Ungdom pynter disse veggene med tagging og graffiti. Så bruker stat og kommune masse penger på å lage veggene triste og grå igjen. Det er en ting vi ikke helt forstår, sier Noem.

Fylkesstyret

Det nye styret som ble valgt under årsmøte er foruten leder Grete Noem, nestleder Terje Finstad Berg, fylkessekretær Mina Finstad Berg, styremedlemmene Araceli Quempumil, Ane Katrine Olsen, Arnfinn Storsveen og Ida Skogstad. Grete Noem er landsstyrerepresentant og Mina Finstad Berg er representant til ungdommens fylkesting.