Vil ha asylmottak

Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Fylkesmannen i Oppland omgjør Etnedal kommunes vedtak der politikerne går imot etablering av asylmottak.

DEL

- Dette tyder på at Fylkesmannen overkjører lokalpolitikerne, sier Oppland FrPs 2.-kandidat Hanne Blåfjelldal.

- I denne saken har kommunepolitikerne sagt nei til etablering av asylmottak. Likevel går Fylkesmannen inn for å omgjøre vedtaket. Det mener jeg Fylkesmannen ikke burde ha mulighet til, sier Hanne Blåfjelldal.

Vetorett

- Fremskrittspartiet mener det er kommunene som skal avgjøre etablering av asylmottak, og at de ikke skal kunne pålegges dette av statlige myndigheter. Jeg lover at hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering, så skal kommunene ha vetorett i slike saker, slik at statlige myndigheter ikke skal kunne overkjøre lokale myndigheter, og sørge for etablering av asylmottak, selv om ingen i kommunen ønsker det, skriver Hanne Blåfjelldal i en pressemelding.

Forpliktelser

I sin avgjørelse har Fylkesmannen lagt avgjørende vekt på Norges forpliktelser overfor asylsøkere/flyktninger og de samfunnsmessige hensyn som gjør seg gjeldende i den forbindelse.

- Det kommer stadig et stort antall asylsøkere til Norge og det foreligger derfor et akutt behov for mottaksplasser. Det er videre lagt vekt på at det tidligere er drevet leirskole og avrusningsklinikk på eiendommen og at det ikke foreligger alternative bruksmåter for eiendommen slik situasjonen er i dag, heter det i Fylkesmannens begrunnelse.

Fylkesmannen kan ikke se at det er påvist omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet ved en slik etablering.

Når det gjelder avstand til skole, sentrumsfunksjoner og helsetjenester, mener Fylkesmannen at det problemet kan løses ved at det leies inn eller kjøpes en buss. Videre pekes det også på at Os gjestegård har stor plass både inne og ute, at det er mange turstier i området og muligheter for fiske.

Gikk imot

Det faste utvalget for plansaker i Etnedal gikk 9. juni i år mot å gi dispensasjon fra reguleringsformålet fritidsbebyggelse/forretning/servering ut fra en helhetsvurdering av områdets egnethet.

- Fylkesmannen kan ikke se at hensynet til kommunestyrets føringer i forbindelse med planvedtaket eller områdets egnethet kan veie opp for de nasjonale og tungtveiende samfunnsmessige hensyn som gjør seg gjeldende i denne saken, skriver Fylkesmannen i Oppland.

Artikkeltags