Vil fase ut tobakk innen 2035

Den daglige røykingen blant nordmenn går stadig nedover, mens bruken av snus øker.

Den daglige røykingen blant nordmenn går stadig nedover, mens bruken av snus øker. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Bergens Tidende (BT) skriver i dag at Legeforeningen ønsker å utfase tobakksalget innen 2035. President Hege Gjessing i Legeforeningen forteller til BT at hun mener Norge bør jobbe mot å bli et tobakksfritt samfunn, og at et forbud mot salg av tobakk bør vurderes.

- Tre land i Europa har allerede vedtatt å fase ut tobakk: Irland i 2025, Skottland i 2034 og Finland i 2040. Norge burde være et foregangsland, i stedet for å henge etter på denne fronten, sier Gjessing til BT.

Færre i Gjøvikregionen

En folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland fylke ble nylig gjennomført. Den viste at andelen som røyker (19 prosent) og snuser (9 prosent) i Gjøvikregionen er lavere enn på landsbasis (24 og 14 prosent).

1. juli ble tobakkskadeloven innskjerpet med en rekke tiltak. Da ble det blant annet innført forbud mot røykerom i bedrifter, og inngangene til offentlige og private helseinstitusjoner skulle være røykfrie fra denne datoen.

Tobakksfri framtid

Regjeringens tobakksstrategi 2013-16 har som visjon å gjøre Norge tobakksfritt. Et av målene innen 2016 er at andelen dagligrøykere i befolkningen, 16-74 år, skal være under 10 prosent.

I 2013 var antall dagligrøykere 15 prosent ifølge tall fra SSB. Det utgjør en nedgang på 12 prosent de siste 10 åra.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier til BT at hun tror tobakk aldri ville blitt lovlig hvis det skulle blitt innført i dag.

Er du enig i at tobakk bør utfases?

Artikkeltags