Administrasjonen i Østre Toten har laget en utredning som viser at kommunen kan spare 7,5 millioner kroner ved å legge ned en skole i hver fjerding (Kolbu, Lena, Kapp og Skreia). Da vil kommunen redusere antall barneskoler fra 12 til 8. I

Kolbu er forslaget å legge ned Smeby skole. Elevene vil da bli overført til Lund og Moen. På Lena er det Seierstad skole som kan bli nedlagt. Her blir elevenes nye skole enten Hoffsvangen eller Vilberg. I Skreia er det Smitborg som er foreslått nedlagt. Elevene der må da over til Stange og Totenviken.

På Kapp er alternativet å legge ned Nordli skole. Da vil de elevene flyttes til Kihle eller Bjørnsgård.

Mer enn en skole

Ved Seierstad skole er det flere av elevene som ikke har fått med seg at skolen deres står i fare for å bli nedlagt. Elevene i sjuende klasse ruslet rundt på skoletomta onsdag for å plukke blomster til sommeravslutningen samme kveld.

- Skal skolen vår legges ned? Uff, det går ikke an. Må søsknene mine skifte skole, da? spør Anders Dukstad. Han er elevrådsleder ved skolen og har to mindre søsken. Dersom skolen legges ned, vil de få atskillig lengre skolevei enn Anders.

- Skolen er jo ikke bare en skole heller. Det skjer jo mye her på kveldstid også. Forresten synes jeg skolen vår er akkurat passe stor, sier Nina Stensvold. I dag har Seierstad skole 115 elever. Prognosene viser en liten nedgang de kommende årene.

Ikke over natta

Politikerne i Østre Toten formannskap hadde i går saken om skolestrukturen i kommunen til behandling. De var samstemte i at det ikke skal komme endringer uten at det har vært en grundig prosess først. Både økonomiske, sosiale og pedagogiske konsekvenser av eventuelle skolenedleggelser skal utredes. Flere tok også til orde for at det måtte stilles midler til disposisjon for å hente inn faglig kompetanse utenifra hvis det er nødvendig. Saken skal også til behandling i kommunestyret torsdag.