Fikk konsesjon på kjøp av jord

Artikkelen er over 3 år gammel

BØVERBRU: Hans Peter Sveum Lundgård fra Bøverbru har fått konsesjon på kjøp av en landbrukseiendom i Østre Toten.

DEL

Arealet ligger i Østre Toten, men skal selges som tilleggsjord til Løken gård i Vestre Toten, dermed er Vestre Toten kommune konsesjonsmyndighet.

Det 49 dekar store arealet er allerede fradelt fra Sukkestad. Forutsetning for fradelingen var at arealet skulle selges til Lundgård. Momentene for å tillate deling var blant annet at arealressursene går over til en gård i aktiv drift og at det oppnås arronderingsmessige gevinster og en kostnadseffektiv drift.

Arealet ligger inntil Løken som Lundgård eier sammen med Thea Synstelien.

Artikkeltags