Her er over 100 ulvemotstandere fra Vestoppland på veg til Oslo for å protestere

Det er satt opp seks busser fra Oppland. Alle bussene er fulle.

DEL

Fylkeslederen i Norges Bondelag regner med at over 100 ulvemotstandere fra Vestoppland blir å finne Oslo tirsdag.

Det er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sammen med Naturbrukalliansen som står bak protesten mot regjeringens rovdyrforvaltning.

Fakkeltoget skal gå fra Youngstorget til Stortinget klokken 18. Flere tusen mennesker fra Innlandet er ventet å delta i aksjonen.

Seks busser

Fylkesleder i Norges Bondelag, Kristina Hegge fra Gjøvik, forteller at det er satt opp seks busser fra Oppland. Alle bussene er fulle.

– Vi blir omtrent 300. Det er flere fra dalførene nord for oss. Men cirka 100 kommer fra Vestoppland, sier hun.

Hegge opplyser at noen går om bord på Mjøsstranda. Det er også noen som går på ved Mjøsbrua. Men demonstrantene kommer fra både Valdres, Toten, Land, Gjøvik og Hadeland.

– Men størst er engasjementet naturlig nok sør i fylket. På Toten og på Hadeland. Det er de som har hatt de største problemene.

Allianse

Både Norges sau og geitavlslag, Småbrukarlaget, Bondelaget, skogeierorganisasjonene, Norges Jeger- og fiskerforbund og Allmenningsforbundet er blant aksjonistene.

– Vi har dannet en allianse. Det er mye vi er uenige om, men i dette spørsmålet er vi enige. Det er for dårlig oppfølging av stortingsvedtaket, sier Hegge.

– Det viktigste kravet er å ta ut flere ulveflokker i sona. Hvis det ikke tas ut flere, renner det inn i beiteområdene.

Det er en vis grense for hvor mange det er plass til innenfor en sone.

Hegge viser til at man i Oppland i fjor brukte 70 prosent av alle midlene til nødtiltak mot rovdyr.

– Vi hadde en ulv sør i fylket og noen i Gudbrandsdalen. Det er dokumentert at den som var på Hadeland tok rundt 50 sau før den ble skutt i oktober. Men det er mistet i hvert fall 400 sau i Hadeland som ikke er funnet.

Det årlige bestandsmålet for ulv er på 4–6 årlige ulvekull. I 2018 ble det, ifølge Rovdata, dokumentert fire valpekull i norske revir, og ett kull i et revir der familien har tilhold på begge sider av grensa mot Sverige.

STORE RESSURSER: Hegge viser til at man i Oppland i fjor brukte 70 prosent av alle midlene til nødtiltak mot rovdyr.

STORE RESSURSER: Hegge viser til at man i Oppland i fjor brukte 70 prosent av alle midlene til nødtiltak mot rovdyr. Foto:

Flere kull

Leder i Rovdata Jonas Kindberg sier til NRK at det sannsynligvis er minst ett helnorsk kull til og to kull i grenserevir i tillegg til de som er dokumentert. 2017 ble det født åtte valpekull i heilnorske revir, samt fem kull i grenserevir.

– Vi må ta ut flere ynglinger, slik at vi kommer ned på det antallet som Stortinget har blitt enige om. Vi kan ikkje ha fri vekst innenfor ulvesona, seier lederen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, i et intervju med NRK Hedmark Oppland.

Ny aksjon

Regjeringen ga grønt lys for lisensjakt 17. desember, men dyrevernsorganisasjonen NOAH mente vedtaket var ulovlig og ba retten stoppe jakten. Domstilen har nå sagt at jakten ikke skal stanses.

Også NOAH og dyrevernere har tillyst demonstrasjonstog i Oslo i nær fremtid.

Artikkeltags