Gå til sidens hovedinnhold

Ved Trintom skole er det over 25 ganger mer radon enn forsvarlig

Artikkelen er over 7 år gammel

FAU-leder: – Det er ikke bra.

I en garderobe på Trintom skole er det over 25 ganger mer radon enn Statens strålevern mener er forsvarlig. Tiltaksgrensen er på 100 becquerel per kubikkmeter, men i garderoben ble verdien i løpet av drøye to måneder i vår målt til hele 2546. Også de øvrige rommene som ble målt ligger langt over anbefalingene.

I to klasserom er verdiene mål til 632 og 794. På et allrom er verdien 516, hos Trintom pluss 502 og på lærerrommet 207.

– De fleste resultatene er ikke dramatiske, men når det er over 2000 må vi til med tiltak, sier driftsleder Lars Skiaker i Gran kommune.

– Det er jo ikke bra

FAU-leder Henning Tønnesen er ukjent med radonresultatene før OA kontakter ham. Han vil se på resultatene sammen med rektor og eiendomsavdelingen i kommunen før han sier noe om hva som bør gjøres videre. På spørsmål om han blir skremt over tallene, drar Tønnesen på det.

– Vi vet at området er i landstoppen. Selvfølgelig må det gjøres tiltak om det er over grensen.

– Vil du grue deg for å sende ungene på skolen til høsten?

– Jeg har ikke lyst til å si så mye før jeg kjenner resultatene i detalj. Men det er jo ikke bra.

Skal måle mer nøyaktig

Verken Skiaker eller Aleksander Birovljev, daglig leder i Radonlab, som står bak målingene, vil utløse noen krisealarm. Sporfilmen som nå er brukt har målt forekomstene døgnet rundt. Nå skal det måles grundigere, med elektronisk registrering hver time.

Alle rommene ligger i skolens gammelfløy fra 70-tallet. I forbindelse med nybyggingen i 2011 fikk også denne delen nytt ventilasjonsanlegg, men utenom skoletid er det ikke i drift.

Timesmålinger vil derfor avdekke hvorvidt det er noen fare gjennom skoledagen.

– Når ventilasjonsanlegget er på, synker radonforekomstene ganske drastisk, påpeker Skiaker.

Radon måles best i vinterhalvåret. Dermed vil man ikke ha klarhet i hvordan radonforekomsten faktisk er når skolen åpner igjen for nytt skoleår.

Birovljev sier samtidig at de kan foreta målinger i garderoben for å få et innblikk i tilstanden.

Oppholdsrom mest kritisk

Samtidig mener han at det gjør det noe mindre kritisk at de høyeste verdiene er i en garderobe.

– Det er et såkalt b-oppholdsrom. Mange oppholder seg der, men over kort tid. Da er det ikke så kritisk som i et undervisningsrom. For de andre rommene vil det ikke være noe problem i høst, men man bør sørge for å ventilere ekstra med vinduer i pausene.

Skiaker sier de også vil undersøke skolen for å se etter synlige sprekker mot grunnen.

Løsningen på radonproblemer er som regel ventilasjonsbasert. Selv om skolens anlegg er nytt, kan det være at det ikke brukes riktig eller ikke er bra nok.

Rektor Anne Berit Holden er for tiden på ferie og overlater til eiendomsavdelingen å svare.

Kommentarer til denne saken