Gå til sidens hovedinnhold

– Vår datter skal til Kopperud skole, ikke Ihle skole

Artikkelen er over 8 år gammel

Kommunen mener noe annet.

– Vår datter skal til Kopperud skole, ikke Ihle skole, sier ekteparet Haavi.

Soawanee og Bjørn Erik Haavi bor i Vestre Totenveg i Vestre Toten kommune, men har postadresse 2817 Gjøvik.

– Vår datter Alexandra skal begynne på skole til høsten. Vi vil at hun skal begynne på Kopperud skole i Gjøvik kommune. Hun skal ikke begynne på Ihle skole i Vestre Toten, sier Haavi.

Vestre Toten kommune mener noe annet. Kommunen har avslått Haavis ønske om skolevalg. Haavi har klaget til Fylkesmannen, som har opprettholdt Vestre Totens avslag. Men Haavi har ikke tenkt å gi opp kampen av den grunn.

Barnehage i Gjøvik

– Alexandra har i fem år gått i Østby gårdsbarnehage i Gjøvik kommune, rett nede i veien her, sier Bjørn Erik Haavi.

– Når hun har fått innkalling til helsestasjon for sjekk, har hun fått innkalling til Gjøvik – ikke Raufoss, fortsetter han.

– Vennene hun har på samme alder i barnehagen skal begynne på Kopperud skole. Nabobarna her bor i Gjøvik kommune, og skal også til Kopperud skole. Hun kjenner ingen barn i retning Ihle skole. Sosialt er hun allerede knyttet mot Kopperud skole, forteller Haavi.

– Fra vårt hjem til Kopperud skole er det 2,3 kilometer. Til Ihle skole er det rundt sju kilometer. Det blir helt feil å sende vår datter til Ihle skole, sier faren.

– Vi er klar over at vi bor i Vestre Toten, men vi har på alle vis likevel følt oss knyttet til Gjøvik. Så da vi skulle registrere vår datter for skolestart, sa vi til skolekontoret i Vestre Toten at hun skulle begynne på Kopperud skole. Det tok vi som en selvfølge med erfaringsbakgrunnen vi hadde. Da vi fikk avslag, ble vi veldig overrasket, frustrerte og sinte, sier Haavi.

Krever lik behandling

– Men kan dere ikke akseptere Fylkesmannens vedtak, som også skriver at vedtaket ikke kan påklages?

– Nei. Etter Fylkesmannens vedtak har vi fått vite at det er andre elever i Ihle skolekrets som går på skole i annen kommune. Dessuten begrunner Vestre Toten sitt avslag blant annet med at spesielt elever i Ihle skolekrets ikke skal gis anledning til å gå på andre skoler. Fylkesmannen sier at en slik begrunnelse er høyst tvilsom, og viser til at alle elever i en kommune skal behandles likt. Det gjør ikke Vestre Toten når noen elever i Ihle skolekrets går på andre skoler, mens vi blir nektet, sier Haavi.

– Vestre Toten må ta hensyn til barnet, ikke se på kommunegrenser som det viktigste, legger han til.

For få elever på Ihle

– Dessuten vil vi ikke at vårt barn skal begynne på Ihle skole med bare litt over 30 elever, og elever fra tre klassetrinn i samme klasse. Det vil bli en kjempeovergang til en stor ungdomsskole med flere hundre elever når den tid kommer, sier Haavi.

Foreldrene har nå skrevet et nytt brev til Vestre Toten kommune, der de igjen ber om tillatelse til å gå på Kopperud skole. – Hvis vi fortsatt får nei, er siste utvei at en av oss foreldre flytter med Alexandra til Gjøvik kommune, sier Bjørn Erik Haavi.

– Hver elev behandles individuelt

– Ja, det er andre elever i Ihle skolekrets som går på skole i annen kommune, sier Mona Strande ved Vestre Totens skolekontor.

– Hvilke kommuner og hvilke skoler disse elevene går på, kan jeg ikke gå nærmere inn på. Men når vi får søknader om å gå på annen skole, gjør vi en individuell vurdering i hvert tilfelle. Det er elever andre steder i Vestre Toten som også går på skole i annen kommune, sier Strande.

– De aktuelle elevene det er snakk om her fikk tillatelse til å gå på annen skole enn Ihle før kommunestyret vedtok strengere regler for elever som sokner til Ihle, opplyser hun.

– Men kommunestyrets vedtak for å sikre flest mulig elever til Ihle skole karakteriserer Fylkesmannen som høyst tvilsomt?

– Ja, men vi i administrasjonen må forholde oss til kommunestyrets vedtak. Kommunestyret er skoleeier. Men vi har orientert politikerne om Fylkesmannens synspunkt, sier Strande.

– Hvorfor kan ikke Haavis datter få gå på skole i Gjøvik?

– Fordi det ikke er fritt skolevalg mellom kommuner. Og vi har ikke sett tungtveiende grunner nok for at hun ikke kan gå på Ihle skole.

– Men hun kunne gå på barnehage i Gjøvik?

– Det er fritt barnehagevalg.

– Men bostedskommunen betaler både barnehageplass og skolegang i annen kommune?

– Jeg kan ikke detaljene rundt betaling for barnehage. Men for skole gjelder at bostedskommunen betaler. Vi har undersøkt for Haavis tilfelle med Gjøvik kommune, som sier Vestre Toten måtte ha betalt rundt 80.000 kroner per år. Vestre Toten og Østre Toten har avtale seg imellom om at utveksling av elever ikke betales for. Elevene som sokner til Ihle skole, men som ikke går der, både betaler og betaler vi ikke for, sier Strande, som legger til at hun tross alt har forståelse for familien Haavis situasjon.

Kommentarer til denne saken