Beslutningen om ei vinteråpen Valdresflye kan bli utsatt

KAN BLI UTSATT: Fylkesvei 51 over Valdresflye. ARKIVBILDE

KAN BLI UTSATT: Fylkesvei 51 over Valdresflye. ARKIVBILDE Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Prosjektet Vinteråpning av fv. 51 over Valdresflye er nå ferdig.

DEL

Men den politiske behandlingen kan bli utsatt til høsten. Utredningen er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune, og peker på hvilke muligheter, kostnader og risiko det er for å ha enten helårsvei eller åpne Valdresflye tidligere. Også veien over Sognefjellet er med i studien.

– Vi er fornøyd med å få mulighetsstudien på bordet slik at vi kan jobbe videre. Vi ser at det er høye kostnader inne i bildet, og det skal vi ta på alvor. Nå vil vi bruke tiden framover til å ha dialog med kommunene og næringsliv for å få fram hele bildet, sier Anne E. Thoresen (Ap), leder av komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland fylkeskommune.

Ap, Sp og SV fremmet i fjor et forslag i fylkesutvalget som presiserte nødvendigheten av god dialog med kommuner og næringsliv.

– Mulighetsstudien er god, men den mangler et sentralt aspekt: det lokale næringsliv og kommuner. Vi ønsker derfor å ha dialog med berørte parter, slik at alle muligheter, risikoer og potensial kommer fram. Vi vil derfor fremme forslag om å behandle saken i fylkesting i oktober slik at vi får tid til dialog med alle berørte parter, sier Thoresen.

I innstillingen til møtet i fylkesutvalget førstkommende tirsdag foreslås det at utvalget vedtar åpning av Valdresflye til påske hvert år, tidligst 20. mars og senest 1. april. Fylkesrådmannen foreslår videre vinterbrøyting av strekningen Garli-Båtskaret på fv. 51 til vinterferien hvert år. Strekningen stenges med bom ved Garli og bommen kan åpnes for næringsdrivende som skal ta gjester inn. Fylkesrådmannen foreslår også at vinterstenging av Valdresflye fra 15. desember opprettholdes.

Artikkeltags