Fylkesvegen kan bli brøytet helt til Bygdin

RÅDGIVER: Geir Hestetræet. FOTO: TERJE NILSEN

RÅDGIVER: Geir Hestetræet. FOTO: TERJE NILSEN

Artikkelen er over 2 år gammel

FAGERNES: Fylkesvei 51 over Valdresflye kan bli brøytet til Bygdin.

DEL

Denne løsningen ble lansert på et møte med blant annet reiselivsnæringen i Valdres denne uka. I dag er Valdresflye vinterstengt fra 15. desember til 1. april.

Oppland fylkeskommune har fått laget en mulighetsstudie med tre alternativer for vinteråpen vei. Det ene alternativet er muligheter for å åpne til påske, det vil si tidligst 20. mars hvert år, med minimalt av sikringstiltak. Alternativ to er åpen hele året med sikringstiltak for snøskred, eventuelt enkle utbedringstiltak. Det tredje er helårsåpen vei med omlegging av traseen enkelte steder samt utbedring av dagens vei.

– Dette er ikke realistisk. Det vil ha en enorm kostnad, advarte rådgiver Geir Hestetræet i et møte i den fylkeskommunale komiteen for samferdsel og trafikksikkerhet.

For da må det lages fresefelt med pukk, bygges snuplasser og kjettingplasser i tillegg til at bruene Rjupa og Flybekken må bygges om.

– Dette kan koste 25 millioner kroner hvorav bruene tar halvparten. Vi får samtidig økte driftskostnader på mellom 2,5 og 3,5 millioner årlig, opplyste Hestetræet.

Men på et møte med blant annet reiselivsnæringen i Valdres, ble et fjerde alternativ lansert, altså å brøyte til Bygdin høyfjellshotell.

– I studien har aldri dette alternativet aldri vært inne. Ved å brøyte litt til åpner vi Jotunheimen fra sørøst, påpekte rådgiveren.

Reiselivet står samlet i ønsket om en vei som er åpen hele året, men å brøyte til Bygdin kan være et godt kompromiss. Saken skal opp i fylkesutvalget i november og før dette skal fylkeskommunen inn i en dialog med Statens vegvesen og entreprenører for å få deres eksperthjelp.

– Vi må finne ut av dette, konkluderte Geir Hestetræet.

Artikkeltags