Simen Andresen fra Redalen er blant 19 studenter som i sommer deltar i et tverrfaglig studentprosjekt med navnet Local Hawk 2012. I regi av Kongsberg-Gruppen pågår prosjektet over flere år. Det langsiktige formålet er å ferdigutvikle en prototype av et ubemannet fly. Dette skal kunne søke etter og identifisere bestemte objekter på bakken.

Det tverrfaglige aspektet gjør dette prosjektet til en jobb som krever godt samarbeid mellom studentene. Aerodynamikk, elektronikk og software er noen av elementene som må koordineres og samkjøres i utviklingen av flyet.

Erstatter piloten

– Jeg jobber med å designe reguleringssystemet som styrer flyet, forteller Simen. Dette innebærer at han har ansvaret for noe av teknologien som tillater flyet å styre seg selv. Videre påpeker Simen at han først og fremst skal sørge for at flyet når sin destinasjon på en trygg og effektiv måte.

Flyet installeres med instrumenter som leverer all nødvendig informasjon. På denne måten kan flyet gjøre justeringer for å opprettholde stabilitet og riktig kurs.

– Flyet må takle uforutsette ting. Derfor er det programmert til å gjøre målinger 100 ganger i sekundet, forklarer Simen. Vær og vind understrekes som viktige elementer han må ta hensyn til.

– Det skal orientere seg, måle og kalkulere. Sånn finner flyet eventuelle avvik fra ønsket måte å fly på, fortsetter Simen, som påpeker at alle beregninger og justeringer gjøres av flyet selv.

Relevant erfaring

Simen studerer kybernetikk på NTNU i Trondheim. Her fordyper han seg innenfor navigasjon og fartøystyring. Han innrømmer at Kongsberg-Gruppen kanskje var det beste alternativet da han søkte etter en relevant arbeidserfaring.

– Det er godt kjent at Kongsberg tilbyr sommerjobb til studenter. Det er et typisk sted å søke, sier Simen. Dermed er det stor konkurranse om de ledige jobbene hver sommer. Av totalt 800 søkere er Simen en av 19 som ble håndplukket denne sommeren. Noe han er svært fornøyd med.

– Jeg får utrolig mye relevant erfaring. Det er uvurderlig å få jobbe med det jeg studerer til vanlig, forklarer kybernetikkstudenten.

– Det har blitt en bekreftelse på at jeg studerer noe jeg trives med og har stor interesse for, legger han til.

Roser Kongsberg

Ifølge Simen nyter studentene en fin balanse mellom ansvar, tillit og frihet i Kongsberg-jobben.

– Vi får tildelt oppdrag og arbeidsoppgaver, men vi velger selv hvordan vi ønsker å gå fram. De lar oss løse ting på egen hånd, skryter Simen, som trives med en viss frihet innenfor de definerte rammene for arbeidet. Samtidig er ikke tilbudet om veiledning langt unna.

– Vi har mentorer vi kan spørre om ting. De stiller alltid opp hvis vi lurer på noe, understreker han.

Samarbeid med Nammo

Teknologiselskapet Kongsberg har over lengre tid samarbeidet med Nammo. Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Defence Systems, Kyrre Lohne, bekrefter at bedriftene samarbeider på ulike områder.

– Vi er to små bedrifter i internasjonal sammenheng som finner stor glede av å samarbeide med hverandre. Begge bedriftene har samme ambisjoner om å utvikle norske leverandører til å være konkurransedyktige, opplyser Lohne, som nevner teknologi og marked som to av de mest framtredende samarbeidsarenaene.

– Vi drar nytte av å samarbeide med hverandre innenfor markedsføring og teknologi. Vi produserer for eksempel missiler som Nammo lager ulike rakettmotorer til. Andre konkrete eksempler kan være hvordan vi går sammen om å arrangere messer, sier Lohne. Samtidig understreker han at dette kun gjelder det praktiske og logistiske rundt messene. Markedsføring og produktlansering skjer atskilt.