Utenlandsk sjåfør tatt i fartskontroll gjentatte ganger. Nå sendes han ut av landet

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Torsdag morgen stoppet politiet en utenlandskregistrert bil i Hunndalen i Gjøvik.

Det var en tilfeldighet at politiet i Gjøvik stoppet bilen, men ved nærmere undersøkelser viste det seg at det er registrert 16 saker fra automatiske trafikkontroller på bilen.

Sakene stammer fra flere ulike politidistrikter.

Kjørte for fort flere ganger

Mannen som satt bak rattet da politiet stoppet bilen torsdag var sjåfør i 15 av disse sakene, opplyser Vestoppland politidistrikt i en pressemelding.

Sju av sakene ble avgjort av Romerike politidistrikt i 2013, og sjåføren ble da ilagt forelegg for forholdene. Åtte saker ble avgjort av Vestoppland politidistrikt allerede fredag. Sjåføren ble dermed siktet og bøtelagt for åtte hastighetsoverskridelser begått i Nord-Trondelag, Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland politidistrikter.

Sendes ut lørdag

På bakgrunn av trafikksakene fattet Utlendingsdirektoratet vedtak om utvisning av mannen. Han får også innreiseforbud i Norge i to år.

Mannen blir transportert til hjemlandet Romania lørdag morgen.

– Viktig sak

Utfallet av saken er resultatet av samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet, Politiets ATK-senter og Vestoppland politidistrikt.

– Dette er en viktig sak med tanke på trafikksikkerheten i det en som gjentatte ganger har begått hastigtsoverskridelser nå er tatt ut av trafikken og vil bli uttransportert fra Norge, skriver Vestoppland politidistrikt i ei pressemelding.

Artikkeltags