Brevet er sendt til Høyres ledelse og stortingsrepresentanter, og er underskrevet av 17 av 19 fylkesledere i Unge Høyre.

- Høyre har fram til nå vært litt delt i saken og jeg oppfatter det som man ikke har turt å ta et klart standpunkt. Brevet gir et klart signal om hva Unge Høyre mener, Datalagringsdirektivet er et dramatisk inngrep i personvernet, sier Lehre, som altså oppfordrer Høyre til å ta opp saken på landsmøtet.