(Fredriksstad Blad)

Av 60.000 elever som forlater ungdomsskolen årlig, er det om lag 8.000 som har så dårlige karakterer eller har strøket i så mange fag, at videregående skole blir svært vanskelig å gjennomføre. I dag sendes alle likevel rett videre til videregående, der 5.500 av dem ikke klarer å fullføre, melder NRK.

– Skal ikke havne mellom to stoler

Det vil kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) gjøre noe med, og han foreslår å gi fylkeskommunene et større ansvar for unge mellom 16 og 24 år.

– Ungdom med dårlige forutsetninger skal ikke havne mellom to stoler: Ungdomsskolen som de forlater, og videregående som de begynner på. Derfor vil vi nå utrede om og hvordan fylkeskommunene kan få et utvidet ansvar for disse, sier Sanner til NRK.

Flertallet av elevene uten fullført grunnskole er etnisk norske, men andelen med innvandrerbakgrunn er økende: 36 prosent innvandrere og 2 prosent norskfødte med innvandrerforeldre i skoleåret 2016–2017. Det er særlig elever med kort botid i Norge som mangler grunnskolepoeng. Mange av disse er fra Afghanistan og Syria, og det er flest gutter.

Kun 40 prosent gjennomfører

Av elevene som har karaktersnitt fra ungdomsskolen på mellom 2,5 og 3, er det bare rundt 40 prosent som gjennomføre videregående i løpet av fem år.