152 sauebønder fra Toten og Hadeland får utbetalt 13,8 millioner kroner for kostnader i forbindelse med ulvesommeren i år. Dette er omtrent samme størrelse som man kom fram til i en kartlegging fra tidligere i år. Beitebrukere har søkt om kompensasjon for utsatt slipp til utmarksbeite/hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn og kjøring, gjerdekostnader og utgifter på såkalt særlig grunnlag.

Kompensasjonen er en særordning for i år, knyttet til ulven som drepte og skadet mer enn 300 sauer gjennom noen fryktelige sommermåneder. I tillegg til kompensasjon gjennom særordningen, har 35 av de 152 saueprodusentene fra Hadeland og Toten fått ordinær rovvilterstatning, og noen enkeltbrukere har også fått midler til blant annet til flytting av sau og andre skadeforebyggende tiltak, opplyser Fylkesmannen i Oppland.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også behandlet 52 søknader fra sauebønder hjemmehørende på den sida av fylkesgrensa.

Utbetalingene vil skje før nyttår.