Norsk kvit sau er den vanligste sauerasen i Norge. Den er avlet fram for å gi mye kjøtt, og den er stor og tung.

– En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i beiteområdene mellom Hurdal, Toten og Lygna om dagen, er at sauene av denne rasen ikke har så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK.

Han er fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i Akershus.

– Med andre raser vil man få noe mindre tap. Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sier han.

– Et hån mot sauebøndene som har lidd store tap

– Dette er en hån mot de sauebøndene som har lidd store tap, sier Senterpartiets førstekandidat til stortingsvalget i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

Han reagerer på uttalelsene fra Solum.

– Her driver Solum og synser om noe han åpenbart ikke har peiling på. Solum får enten gjøre den jobben han er satt til eller så får han finne seg noe annet å gjøre. De uttalelsene han i dag er kommet med er bare egnet til å skape økt konflikt i rovdyrpolitikken, det stikk motsatte av hva vi trenger nå, sier Gjelsvik.

– Spiller ingen rolle

Lederen av Hurdal Sau og Geit, Ketil Melvold, tror imidlertid ikke det er sauerasen som er problemet.

– Om sauen løper 35 kilometer i timen eller 40 kilometer i timen spiller ingen rolle. Ulven tar kål på sauen likevel, sier han.

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes mandag for å fastsette kvotene for lisensjakta på ulv kommende vinter.