Stortingspresidenten foreslår løse hunder i ulvejakta

FORSLAG: Olemic Thommessen (H). ARKIVBILDE

FORSLAG: Olemic Thommessen (H). ARKIVBILDE Foto:

GRAN: Stortingspresident Olemic Thommessen (H) mener at det må brukes skjerpede metoder i ulvejakta.

DEL

– Jeg utfordret Statens naturoppsyn, SNO, til å ta i bruk mer effektive jaktmetoder, og mener man må bruke plotthund, en løs hund som vil forfølge ulven bedre. SNO må søke Miljødepartementet om tillatelse til denne typen jaktmetode, og jeg har den bestemte oppfatningen at departementet vil stille seg positiv til dette, sier Thommessen til OA.

Han understreker at næringen må ha beiteforhold som brukerne er trygge på. Han understreker samtidig at ulvesonen ikke må komme over til Hadeland, Hurdal eller Nordmarka.

– Da får vi bruer til andre deler av Østlandet. Det er viktig å holde områdene utenfor ulvesonen så ren som mulig. Situasjonen vi har i dag, er overhodet ikke holdbar. Hadeland er et område der vi ikke er vant til denne problemstillingen. Men man må kunne kontrollere ulvebestanden også innenfor sonen, mener stortingspresidenten.

Også stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) er inne på samme idé. I et skriftlig spørsmål til miljøminister Vidar Helgesen (H) viser hun til at Aud Hove (Sp), leder av rovviltnemnda i Oppland, har bedt om at det kan brukes løs hund i forbindelse med ulvejakt i Gran kommune.

– Vil statsråden bidra til et å innfri denne anmodningen og hvordan vil statsråden bidra til å dekke merutgiftene bønder som ikke kan sende dyr på utmarksbeite har? spør Aasrud.

Hun viser til at mange titalls sauer ble drept i løpet av svært kort tid i et område som er langt utenfor sonen for ulv. Det er tett skog som vanskeliggjør jakt og jaktlagene har en svært krevende oppgave. Rovviltnemndas leder mener at det nå må tas aktivt bruk av hund i arbeidet med å felle skadedyrene som oppholder seg i området. 

– Situasjonen har gjort at mange holder dyrene sine hjemme og det går utover foret som skal brukes til høsten og vinteren. Dette vil gi store ekstrakostnader som må kompenseres, understreker Ap-representanten.

Artikkeltags