Uenighet fra 1800-tallet hentes fram igjen

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Nå børstes støvet av en gammel sak om uavklart grense mellom kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gran og Hurdal.

Saken gjelder samtidig fylkesgrensa mellom Oppland og Akershus lengst inne på Totenåsen, fra Brennelva i vest til Store Svartungen i øst. I dette området ble ikke grensene fullstendig avklart gjennom kongelige resolusjoner om grensen mellom Toten og Hurdal i 1841 og 1863. Saken den gang gjaldt i begge tilfeller overføring av distriktet Skrukkelia fra Toten til Hurdal.

De uavklarte grenseforholdene har blant annet ført til at de to eiendommene Flårudsætra og Flårudbakken utgjør en enklave av Østre Toten plassert innfor grensene av Hurdal kommune. Begge disse eiendommene eies av totninger. I 1989 ble grensesaken tatt fram igjen av Hurdal kommune, uten at det kom til noen avklaring. I fjor ble den hentet fram i dagen på ny, nå av Østre Toten kommune.

Til Fylkesmennene

Sist uke mottok de involverte kommunene brev fra Kommunal- og regionaldepartementet. Brevet er en kopi av et dokument departementet har sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FOA). Her bes FOA iverksette sak for å få en endelig avklaring av grenseforholdene.

Etter at Hurdal i 1989 ba departementet om en fastsettelse av kommunegrensa, var det bevegelse i saken i sju år. Etter 1996 og fram til Østre Toten kommune etterlyste en avgjørelse i saken i fjor, samlet den kun støv.

«Saken har av ulike årsaker stoppet opp. Dette er uheldig, og departementet ønsker at saken nå blir avsluttet i tråd med gjeldende retningslinjer. Dagens retningslinjer tilsier at Fylkesmannen i Oslo og Akershus avslutter saksbehandlingen. Dersom det er nødvendig forutsetter departementet at Fylkesmannen i Oppland bidrar. Det blir opp til fylkesmennene å avgjøre om saken er nok utredet. Etter departementets vurdering vil det være naturlig å be om nye uttalelser fra de berørte grunneiere, kommunene og fylkeskommunene», heter det i det ferske brevet fra departementet.

Flere alternativer

Det er flere alternative utfall av saken. En bit av Eina allmenning ligger innenfor Hurdal kommune i området med den uavklarte grensa. Et mulig utfall er at kommunegrensa justeres slik at den delen av Eina allmenning som ligger i Hurdal overføres Østre Toten. Da vil samtidig enklaven Flårudsætra og Flårudbakken bli sammenføyd med resten av Østre Toten. Et slik utfall vil også innebære at Vestre Toten og Hurdal ikke lenger blir nabokommuner.

Et annet alternativ, slik Hurdal ønsket i 1989, er at grensene fastsettes slik de er tegnet på geografiske kart og at enklaven av Østre Toten ommatrikkuleres og blir en del av Hurdal kommune.

Siden den omdiskuterte kommunegrensa også er fylkesgrense fastslår dagens regelverk at det til syvende og sist er kommunal- og regionaldepartementet som har avgjørelsesmyndighet.

Artikkeltags