Søndag 21. oktober er årets TV-aksjon. Fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Wiggo Slåttsveen håper kommunen kan bidra.

– Vi vil utfordre alle kommunene i Oppland til å lage en eller flere møteplasser i forbindelse med årets TV-aksjon der innbyggerne kan være «mindre alene sammen». I vårt samfunn med stadig flere som sier de føler seg ensomme og med økende følelse av utenforskap, trenger vi å skape en sterkere kultur for fellesskap. Ikke la det bli personavhengig, men se på hvem i din kommune som kan være med og skape arenaer der vi kan være «mindre alene sammen». Det er vi, du og jeg, som kan gjøre noe med dette, både for oss selv og for andre, sier han i en pressemelding.

Kirkens Bymisjon

Det presiseres videre i pressemeldingen at det skjer noe i møte mellom mennesker. Det å møtes ansikt til ansikt kan aldri erstattes av en chat på nettet og vil skape en større forståelse og respekt for hverandre i et lokalsamfunn. Møter og arenaer å være sammen på hindrer ensomhet og utenforskap og dette er temaet for årets TV-aksjon 2018.

– Mange mennesker, organisasjoner og kommuner jobber med inkludering og for et samfunn for alle. Det gjør også Kirkens Bymisjon, som årets innsamling skal gå til. Kirkens Bymisjon har ikke lokasjoner i Oppland i dag, men i storbyer i Norge der opplendinger bosetter seg. Derfor er TV-aksjonen like aktuell som andre TV-aksjoner. Budskapet om å være mindre alene sammen er aktuell for alle og det er viktig å minne hverandre på dette, fortsetter Slåttsveen, og legger til:

– Det kan være soknerådet, frivilligsentralen, ungdomsrådet eller andre som ber inn til et måltidsfellesskap. Langbord på kommunehuset, helsestasjonen, idrettshallen, sykehjemmet eller ute i gata. Inviter til møter, samtaler og måltidsfellesskap før innsamlingsaksjonen søndag 21. oktober 2018 for å sette søkelyset på det å være mindre alene sammen.

Sammen om inkludering

– TV-aksjonen i år inspirerer til å styrke fellesskapet mellom oss. Til å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn. I ei tid da ulike former for utenforskap øker er dette viktig. Og det er ikke så mye som skal til for å skape forandring. Åpne dører til felles møtepunkt gir fellesskap og tilhørighet, sier Solveig Fiske, biskop Hamar bispedømme.

– Inkludering handler om å gi mennesker muligheter til å bli en del av fellesskapet, til å tre ut av utenforskapet. Årets TV-aksjonen jobber for de gode møtene mellom folk der vi både kan gi og få støtte. Alle ønsker vi et liv med meningsfull aktivitet og arbeid der vi får bidra ut fra våre muligheter og begrensninger. Å støtte opp om og bidra til dette er viktig for NAV, mener fylkesdirektør NAV Oppland Nina Vaage.

– Arbeidet med inkludering og det å motvirke utenforskap må vi aldri gi oss på og årets TV-aksjon kan vi bruke som ei viktig drivkraft for dette. Det skjer noe i møte mellom mennesker. Stikk innom naboen, inviter til en gåtur eller kveldsmat, husk på den som ikke har så mange rundt seg når noe skal arrangeres eller organiseres. Vi trenger alle å høre til og det er du og jeg som må se til at vi gjør det, forteller Aud Hove, fylkesleder KS Oppland