Kjøper elektriske hydrogenlastebiler

VÅGER Å SATSE: Daglig leder Knut Kind og styreleder Ketil Lundgård i Torpa Bilruter bestiller tre miljølastebiler for å styrke selskapets profil.

VÅGER Å SATSE: Daglig leder Knut Kind og styreleder Ketil Lundgård i Torpa Bilruter bestiller tre miljølastebiler for å styrke selskapets profil. Foto:

Torpa Bilruter kliner til og bestiller tre eksemplarer av den hittil ikke-produserte lastebilen Nikola Tre.

DEL

Det eneste denne trekkvogna slipper ut er vanndamp.

Likevel kan Nikola Tre frakte 50 tonn totalvekt inntil 100 mil på en hydrogenfylling. Det gjør lastebilen fullt konkurransedyktig med tradisjonelle dieselbiler, bortsett fra innkjøpsprisen.

Den ligger langt over prisen på en vanlig dieseltrekkvogn. Likevel forsvarer ledelsen i Torpa Bilruter investeringen.

Kjøpte usett

Nikola Tre er en Europa-tilpasset utgave som skal presenteres for dette markedet 16. april. Med andre ord er bilen på et utviklingsstadium, og ledelsen i Torpa bilruter har ikke sett bilen ennå. Uttestingen av bilen skal foregå i Norge, noe daglig leder Knut A. Kind og styreleder Ketil Lundgaard i Torpa Bilruter antar er hovedårsaken til at den den elektriske hydrogenlastebilen har fått tilnavnet Tre.

STRØM OG HYDROGEN: Nikola Tre drives av hydrogen og strøm. Eneste utslipp er vanndamp. Foto: Nikola.com

STRØM OG HYDROGEN: Nikola Tre drives av hydrogen og strøm. Eneste utslipp er vanndamp. Foto: Nikola.com

De to første utgavene har tilnavnet One og Two, og er konstruert for det amerikanske markedet.

Om Torpa Bilruter skal være med og teste ut trekkvogna, vet de så langt ikke. Flere andre bedrifter skal også ha bestilt en og flere Nikola Tre. Men transportselskapet på Dokka blir mer enn gjerne med på uttestingen av den amerikanske bilen på norske veier.

Nullutslipp viktig

– Vi ønsker å være helt i fremste rekke når det gjelder transport og miljø, sier styreleder Ketil Lundgaard.

– Med dette som mål, er det i dag bare to alternativ. Vi har Tesla, som kan tilby en helelektrisk trekkvogn, og vi har denne nye versjonen av Nikola. Så langt vi vet i dag, vil ikke en rent batterielelektrisk bil ha den rekkevidden vi trenger. Nikola Tre vil få en rekkevidde på inntil 1000 kilometer. Når vi får på plass fyllestasjoner for hydrogen, blir dette det alternativet vi vil gå for, sier Lundgaard. Han tar det for gitt at Nikola bidrar til utbygging av hydrogenstasjoner, i likhet med at Tesla ved introduksjonen i Norge ble det bygde ut ladestasjoner. Slik må det være med hydrogenstasjonene også.

En annen teknikk

Torpa Bilruter har falt for et konsept der selve drivkilden til lastebilen er elektrisk. Men i motsetning til en helelektrisk bil med store og tunge batteri, får Nikola Tre en mindre batteripakke som under kjøring blir ladet med strøm fra en brenselcelle drevet på komprimert hydrogen. Slik lades batteriet under kjøring, og skal dermed kunne oppnå den oppgitte rekkevidden.

Og best av alt: Det eneste utslippet Nikola Tre gir, er vanndamp. Samtidig er vekten på drivverket og batteriet til sammen så lav at nyttelasten totalt bare reduseres med 1000 kilo. Bilen har tre aksler, som er nødvendig på norske vinterveger.

Ikke priset ennå

Torpa Bilruter har så langt ikke fått oppgitt en pris på trekkvogna Nikola Tre. Men den vil koste atskillig mer enn en ordinær dieseldrevet trekkvogn.

– Hva er da gevinsten?

– Det ligger ingen direkte økonomisk gevinst her. Men vi mener at en slik miljøsatsing vil gi oss et positivt omdømme og det vil være et fortrinn når kundene skal velge selskap, sier Lundgaard.

– Vi kommer til å gå i en type dialog med våre miljøbevisste kunder og se om vi kan få til noe i et samarbeid. Vi tror at miljøriktig transport er fremtiden, og ønsker å være med i front av utviklingen, supplerer Kind.

– Vi regner med at det blir en begrenset tilgang på slike biler i starten. Da vil det i selg selv være et fortrinn å ha noen Nikola Tre, sier han.

Kan gi fortrinn

De to er fullt klar over at de tar en risiko i et konkurransebasert marked. Men samtidig er det per i dag fortrinn ved å kjøre utslippsfrie biler som slår inn på plussiden, som gratis passering i bomringer og statlige tilskudd som kan jevne ut den store prisforskjellen.

Lundgaard tror at i løpet av 2020 skal den første Nikola Tre kommer til Norge. Men med hånden på hjertet, og hvis de ikke blir med i uttestingen, vil den første bilen være på plass i bedriften i 2022.

Og skulle det bli mulig, kan det stå flere Nikola Tre på stallen. Men i første rekke har Torpa Bilruter reservert tre biler.

– Og vi vet jo ikke hvor mange vi får, sier Lundgaard.

Fakta

Torpa Bilruter ble etablert i 1951 som en sammenslutning mellom flere transportaktører i området Torpa.

Selskapet er i dag en av Nordre Lands største bedrifter

I dag er varegods- og tanktransport den viktigste delen av selskapets aktiviteter.

Torpa bilruter har i dag 120 ansatte, 60 lastebiler og omsetter for 145 millioner kroner.

Busskjøring omfatter skoletransport og lokalruter. Selskapet har også 11 busser, som går i skoletransport, rute- og turbusskjøring.

De største kundene til Torpa Bilruter er Oppland fylkeskommune, ASKO, TINE, Schenker og NLP.

Lundgaard eier i tillegg flere bedrifter som driver med alt fra kompetanseheving til gjenvinning i tilknytning til transportnæringen.

Han eier også Oppland Arrangement/Feriespesialisten.

Med disse virksomhetene inkludert utgjør Torpa Bilruter 170 ansatte og en samlet omsetning på i overkant av 200 millioner kroner (i 2018).

Artikkeltags