Topro Industri AS har som OA nylig meldte lyktes i å finne nye, investeringsvillige eiere.

– De er norske, de tenker langsiktig, de har kompetanse og kapital, og de vil videreutvikle produksjonen på Gjøvik, sa daglig leder Rune Midtun da Gjøvik kommune ble orientert om utviklingen, som bedriftens til nå største eier.

De nye eierne er Investinor og Serendipity Partners, gjennom investeringsfondet Nordic And Europe Health Invest AS (NEHI), som forvaltes av Serendipity Partners.

Avtalene ble signert i en ekstraordinær generalforsamling mandag formiddag.

Topro Industri er i dag 100 prosent eid av Topro AS. Investinor og Serendipti Partners investerer gjennom et felles holdingselskap som etter emisjonen får en eierandel på 77,5 prosent i Topro Industri.

50 millioner i tilførte midler

De nye eierne legger 40 millioner kroner i frisk kapital på bordet gjennom emisjonen, hvor dagens eiere bidrar med ytterligere 10 millioner kroner. Til sammen får rullatorprodusenten med dette 50 millioner kroner til å lansere selskapets rullatorer i nye markeder, fortsette utviklingen av nye produkter og investere ytterligere i produksjonsfasilitetene på Gjøvik.

– Dagens eiere er stolte over det Topro Industri har fått til, men ser samtidig at vi ikke har tilstrekkelig kapital til å ivareta selskapets utvikling i den neste fasen. Vi er derfor svært fornøyde med at Investinor og Serendipity Partners investerer i Topro Industri. Det betyr økt tilgang på både kapital, kompetanse og nettverk. Vi har samarbeidet med Investinor siden 2015 og er trygge på at de, sammen med Serendipity Partners, vil være gode eiere av Topro Industri. Dagens eier, Topro AS, vil fortsatt ha en betydelig eierpost i Topro Industri og vi ser frem til å samarbeide med Investinor og Serendipity Partners om videreutviklingen av selskapet, sier Sigmund Egner, styreleder i Topro AS i en pressemelding.

I henhold til inngåtte avtaler vil emisjonen bli gjennomført over nyttår 2018.