Terningkast 3: THOMAS HYLLAND ERIKSEN: Det som står på spill

Eriksen

Eriksen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Aschehoug

DEL

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi, debattant og forfatter. Det som står på spill er hans første ungdomsbok, og den springer ut av ekte engasjement – bakteppet er Utøya-tragedien. Hovedbudskapet er at du bør engasjere deg, uansett hva du mener.

Han vil så vel, Hylland Eriksen. Han forsvarer de demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygget på, han maner til kamp mot likegyldigheten og framholder åpenhet og likeverd som grunnleggende verdier. Alle har rett til en stemme, rett til å mene, rett til å diskutere. De fleste i det norske samfunnet i dag vil være enig i disse prinsippene, likevel er det viktig at noen trekker verdiene våre fram og forsvarer dem – selvfølgelige er de ikke.

Men hvem er det Hylland Eriksen henvender seg til? Ifølge baksideteksten er boka tilegnet Utøya-generasjonen, altså ungdommer i samme aldersgruppe som terrorofrene (men i bokas forord går tilegnelsen til et navngitt Utøya-offer). Jeg er usikker på om det er heldig å knytte flere årskull opp til en slik benevnelse.

God sakprosa rettet mot ungdom bør være fokusert på mottagerne av teksten. Ungdom tåler argumentasjon og tunge problemområder, men forfatteren må ta målgruppa si på alvor og gå i dialog med dem. Gjennom hele denne boka doserer professor Hylland Eriksen for ungdommen og forteller dem hvilke holdninger som er de riktige. Selv om uenighetsfellesskapet blir fremhevet, gjør han sitt for å framstille noen meningsbærere i fiktive diskusjoner i et dårlig lys. I kapittelet om ytringsfrihet argumenterer August med den nedsettende og intolerante Juni – det er ikke vanskelig å vite hvem vi skal holde med her. Det er flere oppdiktede diskusjoner i boka, de er ikke uten snert, men virker oppkonstruerte og med en viss slagside. Forfatteren analyserer dem gjerne etterpå, med kommentarer som Personlig er jeg mest enig med Villand i sak, men det er Stokkand som gjør best figur i debatten.

Fattigdom, klima og kulturmøter er gjennomgående temaer i boka, og Hylland Eriksen lykkes i å vise at disse store temaene og politikk generelt er noe som angår oss. Han prediker likhet og åpenhet, da blir det paradoksalt at han gjennomgående nekter å navngi gjerningsmannen fra Utøya og kaller ham «udyret».

Det som står på spill sparker i stor grad inn åpne dører. Både i språk og form henvender den seg til de som allerede er enige med Hylland Eriksen og gir dem gode argumenter for sine synspunkter. Bokas prosjekt er absolutt prisverdig, men den er både pludrete og belærende. Antagelig vil de som kanskje trenger denne boka mest, aldri plukke den opp.

Boka består av 22 relativt korte kapitler og forslag til videre lesning. Siri Dokken har laget illustrasjoner, de er enkle i streken, tydelige og talende.

Artikkeltags