Utbygging i Synnfjellet – Vi blir ikke lyttet til

Fjellstyret og allmenningen i Torpa mener Statskog ikke hører på dem som skal forvalte jakt, fangst, og beiterett i Synnfjellet.