Gjøvik-entreprenøren Syljuåsen AS fortsetter å bygge nye Moelv. Denne gang er det snakk om en kontrakt på 202 millioner kroner – pluss moms – for bygging av nye Stavsberg skole og flerbrukshall.

I mars vant entreprenøren samspillsentreprisen for utbyggingen, og har siden utviklet prosjektet sammen med Ringsaker kommune.

Kontraktssigneringen fredag markerer at prosjektet nå går inn i en ny fase, mot realisering. Daglig leder Anders Elje i Syljuåsen AS forteller at selskapet først skal bygge en brakkerigg til midlertidige skolelokaler, før den gamle skolen skal rives i februar. Byggearbeidene er planlagt startet i februar mars, og skolen skal være innflytningsklar 19. desember neste år.

Gjøvik-firmaets cirka 150 ansatte har hatt fullt opp å gjøre i 2017, som Elje allerede i mai anslo at blir et rekordår med omsetning på 450 millioner kroner og et resultat på fem prosent (23 millioner før skatt). Fjoråret var også i toppsjiktet med 406 millioner i driftsinntekter og et resultat før skatt på 32 millioner.

Og en lang rekke oppdrag for bedriften har altså vært i Moelv, der de bygger både barneskole, svømmehall, idrettshall, leiligheter i tidligere hotell, 20 leiligheter i Bakerihjørnet og ny kulvert ved jernbanebrua.

Elje synes flere kommuner på denne sida av Mjøsbrua har noe å lære av Ringsakers administrasjon.

– De har en veldig «drive» og er skikkelig på tilbudssida, har Elje erfart.

Elje har merket seg at avgjørelser ikke drar ut i tid i Ringsaker.

– Det er flere kommuner som bruker mye tid på behandling. Og ikke nødvendigvis bare Gjøvik kommune. Intensjonene i Gjøvik er sikkert også bra, men vi merker ikke det samme engasjementet som de har klart å få inn i hele organisasjonen i Ringsaker kommune, ikke minst hos ordfører og rådmann, sier Elje, som ikke tror det blir nødvendig å utvide arbeidsstokken ytterligere for arbeidet med Stavsberg skole.