Fylkesmannen om tilsynssaken: – Vi ønsker å sikre at folk får tillit til helsevesenet

– Det er ikke uvanlig at Fylkesmannen i Oppland oppretter tilsynssaker etter alvorlige hendelser.