Strid om ulvefelling

FLERE ER SETT: Rovviltnemnda ønsker tillatelse til å skyte ulvene som er observert i fylket i det senere. Arkivfoto

FLERE ER SETT: Rovviltnemnda ønsker tillatelse til å skyte ulvene som er observert i fylket i det senere. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Naturvernforbundet i Oppland ber staten si nei til uttak av ulv rett før beitesesongen.

Det har vært flere observasjoner av streifulv i Oppland de siste ukene, og Rovviltnemnda har nylig sendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) et brev med krav om forebyggende skadefelling.

«Vi står i fare for å få en tilsvarende situasjon som den vi opplevde på Lesja i fjor med store ulveskader på bufe. Vi står nå foran beitesesongen og det skal ikke være rovdyr med skadepotensial i beiteprioriterte områder, jamfør Stortingsforlikets punkt 2.2.19», skriver nemnda i brevet, datert 16. mai.

Det er DN som har myndighet til å gi skadefellingstillatelse på rovvilt fram til 1. juni. Etter det har Fylkesmannen myndighet.

Fredag sendte imidlertid også Naturvernforbundet et brev til direktoratet. De setter spørsmålstegn bak hjemmelen for ulveuttaket.

«Naturvernforbundet vil på sin side hevde at formuleringer i rovviltforliket ikke kan gi noe selvstendig hjemmelsgrunnlag for eventuelt vedtak om felling», skriver de, og påpeker at viltnemndas anmodning dreier seg om uttak utenfor kvotebestemt lisensjakt og rammen for betinget skadefelling.

Artikkeltags