20. februar går ansatte ved sykehuset i Gjøvik og deres sympatisører ut i en politisk streik. I helga fikk de støtte fra flere politiske aprtier, blant dem Oppland Venstre.

– Oppland Venstre er alvorlig bekymret over situasjonen for sykehusene i Oppland, med den nedbygging vi nå ser av de medisinske sengene på både Gjøvik og Lillehammer. Det er uforstålig at kreftavdelingen på Gjøvik sykehus nedlegges. Nasjonalt snakkes det høyt om satsingen på kreftomsorgen, mens den lokale realiteten altså er nedbygging, heter det i resolusjonen fra partiet.

De oppfordrer alle de politiske partiene i Oppland til å støtte streiken.

Oppland Venstre tar for øvrig sterk avstand fra sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst. Partiet frykter denne sammenslåingen vil føre til sentralisering av ressurser og tilbud.

– Oppland Venstre mener at ansvaret for sykehustilbudet i Oppland skal føres tilbake til Oppland fylkeskommune, står det i resolusjonen.