Større etterspørsel etter fosterhjem

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Bufetat jobber kontinuerlig med å rekruttere flere fosterhjem.

– Det er stadig større etterspørsel av fosterhjem og hjelpetiltak i hjemmet, framfor plasser i institusjon, når kommunene søker Bufetat om bistand, sier regiondirektør Trond Stenhaug i Bufetat region øst.

Han mener fosterhjemsområdet representerer en meget stor samfunnsmessig utfordring, og han uttaler at Bufetat både regionalt og nasjonalt er opptatt av å finne løsninger. Fylkesmannens påpekninger blir tett fulgt opp, og endringer er allerede iverksatt.

Øke rekrutteringen

– Vi er godt i gang med en grundig gjennomgang for å identifisere forbedringsområder. Vi skal blant annet tydeliggjøre enda sterkere hvilke krav vi stiller til forsvarlighet og god nok kvalitet i fosterhjemsarbeidet, sier han.

Det jobbes med bedre dokumentasjon av faglige vurderinger ved plassering av barn utenfor hjemmet, bedre avviksforståelse, god dialog med kommunene og bedre forvaltningspraksis.

– Vi er imidlertid helt avhengig av at tilgangen på fosterhjem for barn og unge som ikke kan bli hjemme, er god, sier Stenhaug.

Fosterhjemstjenesten i Gjøvik har ifølge Stenhaug jobbet systematisk og godt for å nå potensielle fosterforeldre, og de ser en økning i antall nye henvendelser. Iverksatte tiltak er familieråd hvor familie og sosialt nettverk iverksettes for å finne løsninger, informasjonsmøter, bruk av sosiale medier og annonsering i ulike medier.

Beredskapshjem

Beredskapshjem var ikke en del av tilsynet, men på spørsmål fra OA om tilgangen på slike hjem, svarer Stenhaug at Bufetat Region øst har besluttet å rekruttere 15 nye beredskapshjem for 2015.

– Dette er et viktig grep. Vi har gjort dette for nettopp å forsterke vår innsats, øke tilgjengeligheten og være proaktive i forhold til behov for hjem. Vi øker med andre ord vår innsats for å avhjelpe denne viktige utfordringen for de barn og unge som dette omfatter, sier han.

Statsråd Solveig Horne har varslet en stortingsmelding om fosterhjemsområdet.

– Dette er den første i sitt slag, og vi ser fram til å få ytterligere fokus på dette viktige området, sier Stenhaug.

Artikkeltags