– Ifølge prognosene vil vi mangle 90.000 fagarbeidere og håndverkere i 2030. Knappheten på arbeidstakere, vil påvirke lønnsnivået, mener Christl Kvam.

Regiondirektøren i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Innlandet tror med andre ord at rørleggere, tømrere, snekkere og andre typer håndverkere vil bli blant lønnsvinnerne i framtiden.

Det samme gjelder ingeniører, som allerede er etterspurt arbeidskraft i både privat og offentlig sektor.

– I dag er gjennomsnittsalderen for ingeniører i offentlig sektor svært høy. I teknisk etat i Hedmark og Oppland ligger den faktisk på 59 år. Det kommer til å bli stor rift om å rekruttere flere når de går av med pensjon, tror hun.

– Helse- og omsorgsarbeidere er historisk sett tapere i lønnskampen. Vil de fortsatt være det når eldrebølgen skyller inn over landet?

– I dag har sykepleiere en lønnspolitikk som går ut på at alle sykepleiere skal tjene det samme over hele landet. De har besluttet at tilbud og etterspørsel ikke skal påvirke lønnsnivået.

– Innebærer det at de fortsatt blir lønnstapere?

– Det kan det jo bety, men jeg vil være forsiktig med å kommentere lønnsdannelsen i offentlig sektor, svarer regiondirektøren i NHO Innlandet.