- Hvis utfallet i kommunestyret torsdag blir det samme som i dag, blir det full stopp i alt arbeid med salg av eiendommer fredag morgen. Det er uansvarlig å legge fram flere eiendommer for salg. Jeg ber om forståelse for å dette, sa rådmann Reinert Seljeskog da formannskapets flertall onsdag sa nei til salg av Kremmerodden.
Rådmannen kommer nå til å legge fram en ny liste over eiendommer som kan tenkes vurdert solgt. Han vil ha et krystallklart politisk vedtak om salg før salgsarbeidet videreføres. Dette gjelder da blant annet omstridte salgsobjekt som Østby gård, men også en lang rekke andre eiendommer.
Politikerne i Gjøvik er enig i at prosessen slik det har vært med visninger, budrunder og så en politisk godkjenning av salget har vært uheldig.

Beholder Kremmerodden
Formannskapets store flertall (Ap, SV, KrF og Sp) sa nei til salg av Kremmerodden under formannskapets behandling onsdag. Høyre og Fremskrittspartiet stemte altså for salg. Saken skal videre i kommunestyret i dag. Her kan det komme endringer i stemmegivningen.
I flertallsvedtaket heter det at kommunens skal starte en prosess mot lag og foreninger i Biri i den hensikt å få til en langsiktig avtale om drift av Kremmerodden. Avtalen må gi kommunen en innsparing i forhold til dagens utgifter.
Bjørn Iddberg (Ap) begrunner forslaget med hensynet til allmennhetens tilgang til strandområdene, og at lag og foreninger i Biri kan få bruke hytta.
- Vi vet ikke hvilke ressurser Biri kan mobilisere, men hvis vi ikke får til en avtale som vi kan leve med så kommer saken i et annet lys, sa Iddberg.

- Kan få konsekvenser
- Hva vil ikke dette koste hvis kommunen skal sette i stand hytta? Nei, dette er for lettvint. Vi bruker penger i hytt og vær. Er det kommunens oppgave å holde lag og foreninger med lokaler. Da kan vi få mange søknader etter hvert. Et slikt vedtak kan også få konsekvenser for andre eiendommer vi har til salgs, sa Bjørn Overn (H) uten å nevne Østby gård.
Haldor Braastad (Sp) tok opp svake grupper og pressgrupper som sitt hovedpoeng.
- Psykiatriske pasienter har ingen til å tale sin sak. Da hører vi ingen hylekor. Det slår meg litt i denne saken her. De som har noen til å bære fram sitt budskap, de vinner fram. Slik kan vi ikke ha det, sa Braastad før han støttet Aps forslag om å framby Kremmerodden til lag og foreninger.
Finn Wiggo Fekjær (Frp) frykter at lag og foreninger i Biri ikke har råd til å holde hytta vedlike så lenge de ikke hadde råd til å kjøpe hytta.
Høyeste bud for hytta kom fra Gyda Sørby, Moelv og det lød på 1,1 millioner kroner.