Martin Johnsrud Sundby hadde spor av middelet salbutamol ved to anledninger på prøver tatt av WADA i desember 2014 og januar 2015.

Sundby ble testet av WADA (Verdens antidopingbyrå) to ganger. Første gang under verdenscuprennet i Davos 13. desember 2014. Deretter i Toblach 8. januar 2015.

Både internasjonale og norske eksperter mener testene og urinprøvene sammen beviser at han ikke hadde fått i seg mer enn 1600 mikrogram salbutamol under de to løpene han ble testet.

I august i fjor ble det avhold en høring i dopingpanelet i FIS. Den 4. september frikjente dopingpanelet nordmannen. Panelet mente at WADAs regelverk på dette punktet ikke var klart nok. Antidoping Norge anket ikke avgjørelsen, men i oktober valgte WADA å anke avgjørelsen inn for den internasjonale voldgiftsretten (CAS) i Lausanne.

Dommen falt 11. juli i år.

I dommen til CAS heter det:

«Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av forstøver er i seg selv en konsekvens av den korrekte tolkningen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å be om et medisinsk fritak, og innvilgelsen ville tillatt ham å konkurrere uten å bryte regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre om bestemmelsen hadde vært tydeligere om konsekvensen ved bruk av forstøvere».

CAS finner flere formildende omstendigheter i saken, blant annet at Sundby har en medisinsk tilstand som krever bruk av salbutamol. At han ikke holdt bruken av salbutamol hemmelig. At medikamentet ble brukt etter legens anvisning. At regelverket ikke uttrykkelig utelukker bruk av forstøver.

– Stor belastning

– Dette har selvsagt vært en stor belastning for meg og mine nærmeste i et og et halvt år mens saken har vært til behandling. Dommen i CAS er vanskelig å forstå. CAS fastslår at det er en uklar regel og at jeg har liten skyld. Likevel blir jeg straffet hardt. Jeg har alltid vært nøye med min medisinering og fulgt skiforbundets regelverk og legenes anbefalinger til punkt og prikke. Med verdens beste legeteam i ryggen, har jeg ikke funnet grunn til å tvile på deres forståelse av regelverket, sier Johnsrud Sundby. (©NTB)