Avdelingsleder Reidar Aas i Gjøvik kommune lovte OAs lesere mandag at kommunen skal se på brøyterutinene sine. Årsaken er kritikk fra en rekke bilister som opplever at kommunale veier blir liggende ubrøytet til snømengden er både 10 centimeter og mer, og det er nærmest uframkommelig. Sist helg skjedde dette igjen.
Aas sa kommunen skal vurdere å justere grensen for når brøytemannskapene skal rykke ut. I dag ligger den på 10 centimeter. I Østre Toten har politikerne bestemt at grensen skal ligge på 5 centimeter.

Trafikksikkerhet
- Dette er politisk bestemt for å ivareta trafikksikkerheten. Dessuten sparer vi penger på utgifter til veihøvling. Vi har ikke egen veihøvlingsmaskin slik som Vestre Toten og Gjøvik, men leier av private når det er behov, sier avdelingsingeniør Werner Olsen i Østre Toten kommune.
Innbyggerne har nesten ikke klaget på brøytingen i år. Olsen sier han kan telle på én hånd de klagene som har kommet inn. Noen av klagene skyldes spesielle forhold som at brøytebilen har kjørt av veien. Sist helg fikk de ingen klager.
- Det er fordi vi rykker ut på 5 centimeter at det er få klager. Jeg mener vi har god standard på veibrøytingen i kommunen, sier Olsen.
På spørsmål om hvordan det ville vært dersom Østre Toten hadde hatt egen veihøvlingsmaskin, og om de da ville ha hatt en høyere snødybdegrense, svarer Olsen:
- Da hadde vi hatt dårligere veier.

Økonomisk spørsmål
Vestre Toten kommune har som Gjøvik en grense på 10 centimeter før brøyting settes i gang. Men driftssjef Harry Jørgensen i Vestre Toten kommune sier de ikke vil revurdere sine brøyterutiner der i gården.
Jørgensen forklarer at det i Vestre Toten brukes skjønn. Dersom snøen er våt og tung, reiser brøytemannskapene ut før grensen på 10 centimeter er nådd. Det samme skjer dersom det snør kraftig, hevder han.
Sist helg medgir han imidlertid at de lot det bli litt mer enn 10 centimeter snø før de satte i gang. - Vi satte i gang på slutten av snøværet. Da klarte vi oss med en tur, sier Jørgensen.
Blant henvendelsene OA har fått i vinter om sviktende brøyting, har mange vært fra Vestre Toten.
Jørgensen hevder han ikke fikk noen reaksjoner på snøbrøytingen sist helg.
På spørsmål om hvorfor man ikke vil endre rutinene sine sine i Vestre Toten, svarer Jørgensen at dette er et økonomisk spørsmål.

Varierer hos vegvesenet
Statens Vegvesen, som har ansvaret for riks- og fylkesveinettet, har varierende grenser for hvor mye snø som skal komme før de setter i gang med brøyting. Ifølge drifstleder Ola Jørgen Lajord opererer vegvesenet med grenser på fra to til sju centimeter.
- Vi har forskjellige grenser ut fra årsdøgntrafikken på veiene. Grensene er i tråd med standarden fra Vegdirektoratet, sier Lajord.
Heller ikke hos vegvesenet er man innstilt på å revurdere snøgrensene sine.
- Det vi i tilfelle gjør, er å flytte en vei fra én klasse til en annen, sier Lajord.
Flere fylkesveistrekninger har gått igjen blant dem OA har fått henvendelser om at har vært dårlig brøytet i vinter. Men også riksveier som 33, 35 og til dels også riksvei 4 har ofte vært nevnt av misfornøyde trafikanter.