Eldre kvinne døde etter overdosering: – En enkeltstående hendelse

GÅR IGJENNOM RUTINER: – Hendelsen er en sterk påminnelse om hvilke alvorlige konsekvenser en svikt i behandling kan få for pasient, pårørende, men også for involvert helsepersonell, sier kommunalsjef i Søndre Land, Randi Marta Berg

GÅR IGJENNOM RUTINER: – Hendelsen er en sterk påminnelse om hvilke alvorlige konsekvenser en svikt i behandling kan få for pasient, pårørende, men også for involvert helsepersonell, sier kommunalsjef i Søndre Land, Randi Marta Berg Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

HOV: Søndre Land tar fylkeslegens kritikk på dypeste alvor, understreker kommunalsjef Randi Marta Berg

DEL

Overdosering av hjertemedisinen digoxin antas å være årsak til at en eldre kvinne døde på sykehuset i slutten av 2014. Sykehuset meldte dette til politiet som et «uventet dødsfall». Politiet henla saken. Fylkesmannen i Oppland har i etterkant fulgt den opp, og funnet 11 avvik fra god praksis fra legetjenesten i pasientens hjemkommune, Søndre Land.

«Både hver for seg og i sum representerte disse avvikene en alvorlig fare for pasientsikkerheten», heter det i avslutningsbrevet fra fylkeslegen som er sendt partene. OA omtalte fylkeslegens vurdering av hendelsen i lørdagens utgave.

– På dypeste alvor

Kommunalsjef i Søndre Land, Randi Marta Berg, opplyser at kommunen mottok avgjørelsen i tilsynssaken i november. I en pressemelding skriver hun:

«Tilsynet gjelder oppfølging av en konkret pasient høsten 2014. Fylkesmannen konkluderer med at vedkommende pasient ikke fikk forsvarlig helsehjelp i perioden, og det var svikt i behandlingen fra flere involverte helsepersonell. Organisatoriske faktorer bidro også til at helsehjelpen var uforsvarlig. Hendelsen fikk et tragisk utfall, som delvis kan føres tilbake til en svikt i behandling og oppfølging av pasienten.

Søndre Land kommune og legene har tatt denne hendelsen på dypeste alvor. Tilsyn skal avdekke eventuell svikt i tjenesten, men bidrar også til å forhindre at slikt skal skje igjen, ved å påpeke der forbedringer må skje. Hendelsen er en sterk påminnelse om hvilke alvorlige konsekvenser en svikt i behandling kan få for pasient, pårørende, men også for involvert helsepersonell. Dette var en enkeltstående hendelse. Umiddelbart etter at utfallet ble kjent i 2014, gikk kommunen og legesenteret gjennom interne rutiner og organisatoriske forhold.

Vil sikre tygge legetjenester

Søndre Land kommune skal svare opp fylkesmannens avgjørelse og vil på ny gå gjennom hendelsen med helsepersonellet og se på rutiner og organisatoriske forhold. Dette for at befolkningen skal sikres trygge og forsvarlige legetjenester.»

Artikkeltags