Politiet i Vestoppland har en oppfordring til de som parkerer biler på bussholdeplassen ved krysset mellom fylkesveiene 33 og 34 ved Svingvoll.

– Minner om at bilene ikke kan parkeres slik at de stenger for rutebuss da denne må stanse i vegbanen, noe som ikke ansees som trygt, skriver politiet på Twitter.