–Vi er veldig optimistiske. Det blir et kjempefint bygg, med en kostnadsramme på 12 millioner kroner, sier formannen i byggekomiteen, Arne Birger Nilsen.

Kirkeringene i Hoff menighet har holdt på å samle inn penger til det nye menighetssenteret i 16 år og selve byggeplanperioden har vart i rundt ti år. Det har med andre ord vært et voldsomt tålmodighetsarbeid. Men nå er ventetiden snart over, forsikrer han.

Ny tomt bak kapellet

Menigheten har allerede fem millioner kroner på bok, før det er bevilget en eneste offentlig krone. I tillegg til en stor årlig kirkeringbasar og auksjon, har mange bidratt med gaver, ofringer og fast givertjeneste. Resten av finansieringen er under kontroll, sier Nilsen og henviser til Hans Kasper Andresen, som leder finanskomiteen.

Mye nytt har skjedd i menighetssenter-saken siste året. Bygget var først planlagt på tomta bak det gamle kommunelokalet, ved siden av Hoffsvangen skole. Men da det ble snakk om skoleutvidelse på Hoffsvangen, måtte man se seg om etter en ny tomt. Det er nå klart at menighetssenteret skal bygges i forlengelsen av kapellet, inntil kirkegården, der det opprinnelig var tenkt bygget.

– Tomteflyttingen har kostet både tid og penger, men jeg resultatet blir veldig bra, sier Nilsen. Arkitekt Einar Hermanrud har endret tegningene noe for å tilpasse dem til den nye tomta og kapellet, men romfunksjoner og størrelse er som før. Samlet areal er på om lag 800 kvadratmeter, og storsalen vil få rom for om lag 150 mennesker til minnesamvær. Ved konserter og kinooppstilling av stolene blir det plass til enda flere. Fasaden, som sannsynligvis vil bestå av kvitkalket teglstein, vil bli synlig fra oppkjørselen gjennom alléen. Toten Bygg og Anlegg vil stå for byggingen, godt hjulpet av en dugnadsgjeng, og senteret vil trolig stå ferdig neste sommer.

Utgravning etter påske

Men før byggemeldingen kan godkjennes, har vernemyndighetene forlangt å foreta full utgravning av tomta. Det vil skje etter påske. Det er tidligere gjort mange kokegropfunn i området, men ikke direkte på byggetomta.

– Bygdestugua på Vangen kommer til å få en enorm betydning for hele bygda, tror Nilsen. Menigheten vil stå som eier av bygget, men senteret blir åpent for alle. Ikke minst skal det legges til rette for at ungdommen får bruke huset. En egen del av bygget er tiltenkt konfirmanter, speideren, korbevegelsen og andre ungdomsgrupper.

I forbindelse med at Vangen ble kåret til tusenårsstedet i Østre Toten, er det besluttet å lage et vakkert parkanlegg i området, og bygdestua vil inngå i dette. Her vil det med andre ord ligge til rette for både innendørs og utendørsarrangementer.

– Dette kommer til å bli en unik plass for framtiden. Håpet er at vi kan få tilbake Vangen som en stevneplass slik den var i 30-åra, med yrende liv, 17. mai-tilstelning og andre store arrangementer, avslutter Arne Birger Nilsen.